Obec Lopušné Pažite

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lopušné Pažite 10.12.2018

V súlade s § 12 ods. 1, 3. veta a § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lopušné Pažite, ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2018 (pondelok) o 17:00 hodine v zasadačke obecného úradu. Program zasadnutia je v prílohe.

V Lopušných Pažitiach dňa 06.12.2018

                                                                                              Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

pdf Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2018_12_10 formát pdf_a 169.1 KB
pdf Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2018_12_10 scan s podpisom 563.9 KB

Usmernenie a žiadosť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Čadca

V prílohách je uvedené usmernenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Čadca o povinnosti ohlasovania domácej zabíjačky na súkromnú domácu spotrebu a žiadosť o súčinnosť obce pri informovaní občanov o povinnosti registrácie chovu ošípaných už od 1 ks chovaného aj na vlastnú spotrebu.
pdf Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu - usmernenie 435.7 KB
pdf Žiadosť o súčinnosť pri registrácii chovu ošípaných aj na vlastnú spotrebu 54.1 KB

Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 - Výsledky volieb do OSO 2018 v obci Lopušné Pažite

pdf Výsledky volieb do OSO 2018 v obci Lopušné Pažite 2.3 MB

Oznam o otvorení Klientského centra na Okresnom úrade Kysucké Nové Mesto

Vážení občania,  dávame Vám do pozornosti, že od 6. novembra 2017 bude v budove Okresného úradu v Kysuckom Novom Meste zriadené Klientské centrum, v ktorom budú nasledovné odbory:

  • oddelenie dokladov PZ
  • katastrálny odbor
  • odbor živnostenského podnikania
  • odbor starostlivosti o životné prostredie
  • pozemkový a lesný odbor

Bližšie informácie v priloženom liste.

pdf Oznam o otvorení KAMA_podpísaný 159.7 KB

     Kontakt

Adresa  Telefón/ Fax  
Internet  

Obec Lopušné Pažite

Obecný úrad

Lopušné Pažite č. 102

023 36 pošta Radoľa

 Tel:
 0911 697083  - starosta obce
 041  4229234 - sekretariát
 Fax:
 041  4229234

web: 

www.obeclopusnepazite.sk

mail: 

obeclopusnepazite@mail.t-com.sk

Úradné hodiny

     Deň     Pracovná doba Úradné hodiny
Pondelok     8:00 - 16:00     8:00 - 12:30 / 13:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 16:00 nestránkový deň
Streda 8:00 - 16:00 8:00 - 12:30 / 13:00 - 15:30
Štvrtok 8:00 - 16:00 nestránkový deň
Piatok 8:00 - 16:00   8:00 - 10:00 /                      
obedňajšia prestávka 12:30 - 13:00

  

 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.