Obec Lopušné Pažite

Pozvánka na 6. ročník stretnutia harmonikárov a heligonkárov Lopušné Pažite 2018

Obec Lopušné Pažite pozýva všetkých priaznivcov harmoník a heligoniek

na 6. ročník stretnutia harmonikárov a heligonkárov

Dňa 16.09.2018 o 14:30 hod. v kultúrnom dome obce Lopušné Pažite

Prezentácia účastníkov o 14:00 hod. Občerstvenie zabezpečené

Tel. kontakt: 0911 697 083, 0903 923 968

pdf Pozvánka na 6. ročník stretnutia harmonikárov a heligonkárov Lopušné Pažite 2018 scan 1.1 MB

Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 - Zverejnenie kontaktných údajov zapisovateľa miestnej volebnej komisie a emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK

Starosta obce Lopušné Pažite Ing. Peter Harcek v súlade s § 19 ods. 4 a 5 a § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10.11.2018 p. Lýdiu Bugáňovú.

Kontaktné údaje zapisovateľky:

Meno a priezvisko:     Lýdia Bugáňová

Sídlo:                      Obecný úrad Lopušné Pažite, Lopušné Pažite 102, 023 36 Radoľa

Telefónne číslo:         +421 414 229 234      (041/4229234)

Mobilný telefón:         +421 915 237 248      (0915 237 248)

Emailová adresa:        obeclopusnepazite@mail.t-com.sk
 

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie v Lopušných Pažitiach pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018 je:

 obeclopusnepazite@mail.t-com.sk

Nakoľko je v obci Lopušné Pažite utvorený iba jeden volebný okrsok, okrsková volebná komisia sa neutvára a jej úlohy plní miestna volebná komisia.

                                                                                              Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

Zverejnené dňa: 30.08.2018

pdf Zverejnenie kontaktných údajov zapisovateľa MVK a emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK 479.3 KB

Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 - Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb

Obec Lopušné Pažite, zastúpená starostom obce Ing. Petrom Harcekom, v súlade s ustanovením § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje, že ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 má evidovaných 452 obyvateľov.
Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb je zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce: http://www.obeclopusnepazite.sk/

                                                                                              Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

Zverejnené dňa: 15.08.2018

pdf Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb 274.1 KB

Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 - Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

Obecné zastupiteľstvo v Lopušných Pažitiach podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 20/2018 zo dňa 29.06.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Lopušných Pažitiach bude mať celkom 5 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu je zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce: http://www.obeclopusnepazite.sk/

                                                                                              Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

Zverejnené dňa: 15.08.2018

pdf Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu 294.6 KB

Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 - Informácia pre voliča

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
 
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený je zverejnená na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce: http://www.obeclopusnepazite.sk/ a spolu s ďalšími dokumentmi sú uverejnené aj na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: https://www.minv.sk/?volby-oso2018

                                                                                              Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

Zverejnené dňa: 12.07.2018

pdf Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený 161.5 KB

Usmernenie z KR HaZZ Žilina - Vypaľovanie suchých trávnatých porastov 2018

V prílohe je uvedené Usmernenie z KR HaZZ Žilina k vypaľovaniu suchých trávnatých porastov 2018 a rozhlasová relácia pre obecné rozhlasy
pdf KRZ HaZZ Žilina - vypaľovanie_travy_a_priloha1 885.4 KB

Usmernenie z OR HaZZ Čadca - Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi 2018

V prílohe sú uvedené Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie  ochrany lesov pred požiarmi 2018 a rozhlasová relácia pre obecné rozhlasy
pdf OR HaZZ Čadca - ochrana lesov pred požiarmi 2018 390.3 KB

Oznam o otvorení Klientského centra na Okresnom úrade Kysucké Nové Mesto

Vážení občania,  dávame Vám do pozornosti, že od 6. novembra 2017 bude v budove Okresného úradu v Kysuckom Novom Meste zriadené Klientské centrum, v ktorom budú nasledovné odbory:

  • oddelenie dokladov PZ
  • katastrálny odbor
  • odbor živnostenského podnikania
  • odbor starostlivosti o životné prostredie
  • pozemkový a lesný odbor

Bližšie informácie v priloženom liste.

pdf Oznam o otvorení KAMA_podpísaný 159.7 KB

     Kontakt

Adresa  Telefón/ Fax  
Internet  

Obec Lopušné Pažite

Obecný úrad

Lopušné Pažite č. 102

023 36 pošta Radoľa

 Tel:
 0911 697083  - starosta obce
 041  4229234 - sekretariát
 Fax:
 041  4229234

web: 

www.obeclopusnepazite.sk

mail: 

obeclopusnepazite@mail.t-com.sk

Úradné hodiny

     Deň     Pracovná doba Úradné hodiny
Pondelok     8:00 - 16:00     8:00 - 12:30 / 13:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 16:00 nestránkový deň
Streda 8:00 - 16:00 8:00 - 12:30 / 13:00 - 15:30
Štvrtok 8:00 - 16:00 nestránkový deň
Piatok 8:00 - 16:00   8:00 - 10:00 /                      
obedňajšia prestávka 12:30 - 13:00

  

 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.