Obec Lopušné Pažite

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Lopušné Pažite 02.01.2018

V súlade s § 12 ods. 1, 1. veta a § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lopušných Pažitiach, ktoré sa uskutoční dňa 2. januára 2018 (utorok) o 13:00 hodine v zasadačke obecného úradu. Program zasadnutia je v prílohe.

V Lopušných Pažitiach dňa 29.12.2017

                                                                                              Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2018_01_02 formát pdf_a 302.7 KB
pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2018_01_02 scan s pod 590.3 KB

Návrh rozpočtu obce Lopušné Pažite na roky 2018 - 2020

pdf Návrh rozpočtu obce Lopušné Pažite na roky 2018 - 2020 479.1 KB

Voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja 04.11.2017 - účasť a výsledok hlasovania v obci Lopušné Pažite

Dobrý deň Vážení občania. Aj v našej obci sa dňa 04.11.2017 od 7:00 do 22:00 konalo hlasovanie vo voľbách do orgánov Žilinského samosprávneho kraja. Z 375 voličov zapísaných v zozname voličov sa na hlasovaní zúčastnilo  140 voličov, čo predstavuje 37,33 % účasť.
Pre voľbu predsedu ŽSK bolo odovzdaných 137 platných hlasovacích lístkov a pre voľbu do zastupiteľstva ŽSK za volebný obvod číslo 4 bolo odovzdaných 139 platných hlasovacích lístkov.
 
Účasť a výsledok hlasovania v našej obci a celom ŽSK (do zastupiteľstva ŽSK iba za volebný obvod číslo 4) sú podrobnejšie uvedené v prílohe.
pdf Voľby_ŽSK_2017_Lopušné_Pažite 375.4 KB

Oznam o otvorení Klientského centra na Okresnom úrade Kysucké Nové Mesto

Vážení občania,  dávame Vám do pozornosti, že od 6. novembra 2017 bude v budove Okresného úradu v Kysuckom Novom Meste zriadené Klientské centrum, v ktorom budú nasledovné odbory:

  • oddelenie dokladov PZ
  • katastrálny odbor
  • odbor živnostenského podnikania
  • odbor starostlivosti o životné prostredie
  • pozemkový a lesný odbor

Bližšie informácie v priloženom liste.

pdf Oznam o otvorení KAMA_podpísaný 159.7 KB

     Kontakt

Adresa  Telefón/ Fax  
Internet  

Obec Lopušné Pažite

Obecný úrad

Lopušné Pažite č. 102

023 36 pošta Radoľa

 Tel:
 0911 697083  - starosta obce
 041  4229234 - sekretariát
 Fax:
 041  4229234

web: 

www.obeclopusnepazite.sk

mail: 

obeclopusnepazite@mail.t-com.sk

Úradné hodiny

     Deň     Pracovná doba Úradné hodiny
Pondelok     8:00 - 16:00     8:00 - 12:30 / 13:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 16:00 nestránkový deň
Streda 8:00 - 16:00 8:00 - 12:30 / 13:00 - 15:30
Štvrtok 8:00 - 16:00 nestránkový deň
Piatok 8:00 - 16:00   8:00 - 10:00 /                      
obedňajšia prestávka 12:30 - 13:00

  

 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.