Obec Lopušné Pažite

Návrh dodatku k VZN Obce Lopušné Pažite 1/2012 o dani z nehnuteľnosti

pdf Návrh dodatku k VZN Obce Lopušné Pažite 1/2012 o dani z nehnuteľnosti 30.6 KB

Návrh dodatku k VZN Obce Lopušné Pažite 2/2012 o miestnom poplatku za odpady - KO a DSO

pdf Návrh dodatku k VZN Obce Lopušné Pažite 2/2012 o miestnom poplatku za odpady - KO a DSO 23.8 KB

Návrh dodatku k VZN Obce Lopušné Pažite 3/2012 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní

pdf Návrh dodatku k VZN Obce Lopušné Pažite 3/2012 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní 23.4 KB

Návrh VZN Obce Lopušné Pažite - pitná voda a žumpy

pdf Návrh VZN Obce Lopušné Pažite - pitná voda a žumpy 34.7 KB

Návrh VZN Obce Lopušné Pažite o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

pdf Návrh VZN Obce Lopušné Pažite o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov 31.7 KB

VZN Obce Lopušné Pažite č. 1_2015 - pitná voda a žumpy

pdf VZN Obce Lopušné Pažite č. 1_2015 - pitná voda a žumpy 226.5 KB

VZN Obce Lopušné Pažite č. 2_2015 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

pdf VZN Obce Lopušné Pažite č. 2_2015 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov 48.8 KB

Dodatok č. 1 k VZN Obce Lopušné Pažite č. 1_2012 o dani z nehnuteľnosti

pdf Dodatok č. 1 k VZN Obce Lopušné Pažite č. 1_2012 o dani z nehnuteľnosti 213.6 KB

Dodatok č. 1 k VZN Obce Lopušné Pažite č. 2_2012 o miestnom poplatku za odpady - KO a DSO

pdf Dodatok č. 1 k VZN Obce Lopušné Pažite č. 2_2012 o miestnom poplatku za odpady - KO a DSO 214.1 KB
 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.