Detail zverejnenia zmluvy - 2017001

Evidenčné číslo: 2017001
Názov zmluvy: Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu - variant programu BIZNIS Benefit
Predmet zmluvy: Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu od innogy Slovensko pre obec Lopušné Pažite
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Lopušné Pažite
Adresa - sídlo: Lopušné Pažite č. 102, 023 36 pošta Radoľa
IČO: 00314111
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Peter Harcek
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: innogy Slovensko s.r.o.
Adresa - sídlo: Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava
IČO: 44291809
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Adrián Ševčík
Funkcia:

Dátum podpisu: 12.01.2017
Dátum zverejnenia: 30.01.2017
Dátum účinnosti: 01.02.2017
PDF príloha: http://www.obeclopusnepazite.sk/zverejnovanie/files/7-Dodatok-k-zmluve-o-zdruzenej-dodavke-plynu-od-innogy.pdf