Obec Lopušné Pažite

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Lopušné Pažite 17.02.2017

V súlade s § 12 ods. 1, 1. veta a § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lopušných Pažitiach, ktoré sa uskutoční dňa 17. februára 2017 (piatok) o 15:00 hodine v zasadačke obecného úradu. Program zasadnutia je v prílohe.

V Lopušných Pažitiach dňa 13.02.2017

                                                                                              Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

pdf Pozvánka na Z OcZ Lopušné Pažite 2017_02_17 formát pdf_a 143.1 KB
pdf Pozvánka na Z OcZ Lopušné Pažite 2017_02_17 scan s podpisom 486.1 KB

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Lopušné Pažite na deň 17.02.2017

Obecné zastupiteľstvo v Lopušných Pažitiach uznesením č. 10/2017 zo dňa 04.01.2017 v súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  znení neskorších predpisov

vyhlasuje

V Ý B E R O V É      K O N A N I E

na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Lopušné Pažite a vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Lopušné Pažite na deň 17.02.2017 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Lopušné Pažite.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce na úväzok 0,1 = 3,75 hod./týždeň  musí spĺňať požiadavky uvedené v prílohe.

Uzávierka prihlášok je 03.02.2017 do 16:00 hod.

V Lopušných Pažitiach dňa 07.01.2017

                                                                                              Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

pdf Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Lopušné Pažite 2017 formát pdf_a 122.3 KB
pdf Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Lopušné Pažite 2017 scan s podpisom 701.2 KB

Úradné hodiny

     Deň     Pracovná doba Úradné hodiny
Pondelok     8:00 - 16:00     8:00 - 12:30 / 13:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 16:00 nestránkový deň
Streda 8:00 - 16:00 8:00 - 12:30 / 13:00 - 15:30
Štvrtok 8:00 - 16:00 nestránkový deň
Piatok 8:00 - 16:00   8:00 - 10:00 /                      
obedňajšia prestávka 12:30 - 13:00

  

     Kontakt

Adresa  Telefón/ Fax  
Internet  

Obecný úrad
Lopušné Pažite

Lopušné Pažite č. 102
023 36 pošta Radoľa

 Tel:
 0911 697083  - starosta obce
 041  4229234 - sekretariát
 Fax:
 041  4229234

web:  www.obeclopusnepazite.sk

mail:  obeclopusnepazite@mail.t-com.sk

         obecnzjr@mail.t-com.sk

 

 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.