Obec Lopušné Pažite

Zoznamy zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 - Žilinský samosprávny kraj

V prílohách uverejňujeme zoznamy zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 4. novembra 2017, ktorých volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja zaregistrovala pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja  a pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.
V samostatnej prílohe je uvedený Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva ŽSK 2017 - volebný obvod č. 4 - okres Kysucké Nové Mesto

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu ŽSK 2017 a Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva ŽSK 2017 - volebný obvod č. 4 - okres Kysucké Nové Mesto sú uverejnené aj na TABULI NA VYLEPOVANIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV, umiestnenej na budove Obecného úradu Lopušné Pažite.

Zoznamy nájdete zverejnené aj na webovej stránke ŽSK:

http://www.regionzilina.sk/sk/volby-do-organov-zsk/volby-do-organov-zsk-roku-2017/
 
 
                                                                                            Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

 Zverejnené dňa:   10.10.2017
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu ŽSK 2017 140.3 KB
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva ŽSK 2017 podľa volebných obvodov 236 KB
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva ŽSK 2017 - volebný obvod č. 4 - okres Kysucké Nové Mesto 281.8 KB

Verejná vyhláška Obce Radoľa - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania o umiestnení líniovej stavby: FTTH Lopušné Pažite - Dolný Vadičov - Horný Vadičov

Obec Lopušné Pažite oznamuje občanom, že na Obec Lopušné Pažite bolo z Obce Radoľa doručené na zverejnenie

VEREJNOU VYHLÁŠKOU

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania o umiestnení líniovej stavby:

FTTH Lopušné Pažite - Dolný Vadičov - Horný Vadičov

Oznámenie je zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce http://www.obeclopusnepazite.sk/

                                                                                            Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

 Zverejnené dňa:   04.10.2017
pdf Verejná vyhláška Obce Radoľa - Oznámenie o ZUK a NUP o umiestnení líniovej stavby FTTH_Lopušné_Pažite_Dolný_Vadičov_Horný_Vadičov - formát_pdf_a 448.4 KB
pdf Verejná vyhláška Obce Radoľa - Oznámenie o ZUK a NUP o umiestnení líniovej stavby FTTH_Lopušné_Pažite_Dolný_Vadičov_Horný_Vadičov - podpísaný_scan 1.9 MB
pdf Príloha k verejnej vyhláške Obce Radoľa - Oznámenie o ZUK a NUP o umiestnení LS FTTH LP - DV - HV - technická správa k PD 494.3 KB
pdf Príloha k verejnej vyhláške Obce Radoľa - Oznámenie o ZUK a NUP o umiestnení LS FTTH LP - DV - HV - situácia k PD pre k.u. Lopušné Pažite 2.4 MB

Príloha k verejnej vyhláške Obce Radoľa - situácia k projektovej dokumentácii pre obec Dolný Vadičov

pdf Príloha k verejnej vyhláške Obce Radoľa - Oznámenie o ZUK a NUP o umiestnení LS FTTH LP - DV - HV - situácia k PD pre k.u. Dolný Vadičov 2.3 MB

Príloha k verejnej vyhláške Obce Radoľa - situácia k projektovej dokumentácii pre obec Radoľa

pdf Príloha k verejnej vyhláške Obce Radoľa - Oznámenie o ZUK a NUP o umiestnení LS FTTH LP - DV - HV - situácia k PD pre k.u. Radoľa 2.2 MB

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce Lopušné Pažite (voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017)

Obec Lopušné Pažite, so sídlom 023 36 Lopušné Pažite 102, v zastúpení starostom obce Ing. Petrom Harcekom, zverejňuje týmto elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce:

 obeclopusnepazite@mail.t-com.sk

 S pozdravom

Ing. Peter Harcek, starosta obce

Zverejnené dňa:   21.08.2017

     Kontakt

Adresa  Telefón/ Fax  
Internet  

Obec Lopušné Pažite

Obecný úrad

Lopušné Pažite č. 102

023 36 pošta Radoľa

 Tel:
 0911 697083  - starosta obce
 041  4229234 - sekretariát
 Fax:
 041  4229234

web: 

www.obeclopusnepazite.sk

mail: 

obeclopusnepazite@mail.t-com.sk

Úradné hodiny

     Deň     Pracovná doba Úradné hodiny
Pondelok     8:00 - 16:00     8:00 - 12:30 / 13:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 16:00 nestránkový deň
Streda 8:00 - 16:00 8:00 - 12:30 / 13:00 - 15:30
Štvrtok 8:00 - 16:00 nestránkový deň
Piatok 8:00 - 16:00   8:00 - 10:00 /                      
obedňajšia prestávka 12:30 - 13:00

  

 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.