Obec Lopušné Pažite

Voľby prezidenta SR 2019 - Odpis zápisnice OVK Lopušné Pažite o hlasovaní vo voľbách prezidenta SR 16.03.2019

Obec Lopušné Pažite v prílohe zverejňuje Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky v obci Lopušné Pažite dňa 16.03.2019.
pdf Odpis zápisnice OVK Lopušné Pažite o hlasovaní vo voľbách prezidenta SR 16.03.2019 464.7 KB

Pozvánka na valné zhromaždenie Urbáru Pažite pozemkové spoločenstvo 30.03.2019

Urbár Pažite pozemkové spoločenstvo Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 30.marca 2019 o 13.00 hod v sále kultúrneho domu v Lopušných Pažitiach. Celá pozvánka je v prílohe.
pdf Pozvánka na VZ Urbáru Pažite pozemkové spoločenstvo 2019_03_30 428.5 KB

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálnych odpadov obce Lopušné Pažite za rok 2018

Obec Lopušné Pažite informuje občanov, že úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v našej obci za rok 2018 dosiahla 28,66 %. Podrobnejšie informácie, spôsob výpočtu a sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov v euro/tona na rok 2O19 sú uvedené v prílohe.
 
                                                                                            Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

Zverejnené dňa: 28.02.2019

pdf Informácia obce Lopušné Pažite o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia KO za rok 2018.pdf 349.6 KB

Voľby prezidenta SR 2019 - Zverejnenie zoznamu kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky pre prvé kolo volieb 16.03.2019

Obec Lopušné Pažite v prílohe zverejňuje zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky pre prvé kolo volieb, ktoré sa bude konať dňa 16.03.2019.

                                                                                             Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

Zverejnené dňa: 22.02.2019

pdf Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky 16.03.2019 44.3 KB

Voľby prezidenta SR 2019 - Oznam o čase a mieste konania volieb pre občanov bez súpisného čísla

Obec Lopušné Pažite oznamuje občanom bez súpisného čísla, že Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa v našej obci budú konať v dňoch 16.03.2019 (prvé kolo) a 30.03.2019 (druhé kolo). Obe kolá sa budú konať v čase od 7:00 do 22:00 hod. v zasadačke budovy Obecného úradu v Lopušných Pažitiach, Lopušné Pažite 102. Celé oznámenie vrátane poučenia je uvedené v prílohe tohto oznamu.

                                                                                             Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

Zverejnené dňa: 18.02.2019

pdf VPSR2019 - Oznámenie o čase a mieste konania volieb pre občanov bez súpisného čísla 362.9 KB

Pozvánka na valné zhromaždenie Urbáru - pozemkové spoločenstvo Lopušná 23.03.2019

Výbor Urbáru - Pozemkové spoločenstvo Lopušná Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať 23.03.2019 o 13,00 hod v sále Obecného úradu Lopušné Pažite. Celá pozvánka so splnomocnením je v prílohe.
pdf Pozvánka na VZ Urbáru - Pozemkové spoločenstvo Lopušná 2019_03_23 292.9 KB

Voľby prezidenta SR 2019 - Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v dňoch 16. a 30. marca 2019 je:

 obeclopusnepazite@mail.t-com.sk

 

                                                                                               Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

Zverejnené dňa: 11.02.2019

Odvolanie mimoriadnej situácie Okresným úradom Kysucké Nové Mesto 18.01.2019 15:00 - snehová kalamita

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto podľa § 14 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
o d v o l á v a
dňa 18. januára 2019 o 15:00 hod. "mimoriadnu situáciu" vo svojom územnom obvode
 
Podrobnosti v prílohe
pdf Odvolanie_MS_18_01_2019_15_00_h_OU_KNM 188.8 KB

Usmernenie a žiadosť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Čadca

V prílohách je uvedené usmernenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Čadca o povinnosti ohlasovania domácej zabíjačky na súkromnú domácu spotrebu a žiadosť o súčinnosť obce pri informovaní občanov o povinnosti registrácie chovu ošípaných už od 1 ks chovaného aj na vlastnú spotrebu.
pdf Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu - usmernenie 435.7 KB
pdf Žiadosť o súčinnosť pri registrácii chovu ošípaných aj na vlastnú spotrebu 54.1 KB

Oznam o otvorení Klientského centra na Okresnom úrade Kysucké Nové Mesto

Vážení občania,  dávame Vám do pozornosti, že od 6. novembra 2017 bude v budove Okresného úradu v Kysuckom Novom Meste zriadené Klientské centrum, v ktorom budú nasledovné odbory:

  • oddelenie dokladov PZ
  • katastrálny odbor
  • odbor živnostenského podnikania
  • odbor starostlivosti o životné prostredie
  • pozemkový a lesný odbor

Bližšie informácie v priloženom liste.

pdf Oznam o otvorení KAMA_podpísaný 159.7 KB
 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.