Obec Lopušné Pažite

Oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 – 2020“

Obec Lopušné Pažite oznamuje občanom podľa §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že na Obec Lopušné Pažite bolo z Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja doručené na zverejnenie

VEREJNOU VYHLÁŠKOU

Oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 – 2020.

Oznámenie je zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce http://www.obeclopusnepazite.sk/

Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas úradných hodín v kancelárii obecného úradu Lopušné Pažite.

Oznámenie je zverejnené aj na internetovej stránke OÚ Žilina a na webovom sídle: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-zilinskeho-kraja-na-roky-2016-2020

                                                                              Ing. Peter Harcek

                                                                                starosta obce

 Zverejnené dňa:   09.11.2016

pdf SD POH ŽK 2016 - 2020 - oznámenie obce - formát pdf_a 319.8 KB
pdf SD POH ŽK 2016 - 2020 - oznámenie obce - scan s podpisom 666 KB
pdf SD POH ŽK 2016 - 2020 - list pre obce 551.9 KB
pdf SD POH ŽK 2016 - 2020 - list pre obce - scan s podpisom 764.3 KB
pdf SD POH ŽK 2016 - 2020 - text oznámenia - formát pdf_a 668.8 KB

Informácia SPP - Distribúcia o legislatívnej zmene po novele Trestného zákona

pdf LIST_spp 275.2 KB

Úradné hodiny

     Deň     Pracovná doba Úradné hodiny
Pondelok     8:00 - 16:00     8:00 - 12:30 / 13:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 16:00 nestránkový deň
Streda 8:00 - 16:00 8:00 - 12:30 / 13:00 - 15:30
Štvrtok 8:00 - 16:00 nestránkový deň
Piatok 8:00 - 16:00   8:00 - 10:00 /                      
obedňajšia prestávka 12:30 - 13:00

  

     Kontakt

Adresa  Telefón/ Fax  
Internet  

Obecný úrad
Lopušné Pažite

Lopušné Pažite č. 102
023 36 pošta Radoľa

 Tel:
 0911 697083  - starosta obce
 041  4229234 - sekretariát
 Fax:
 041  4229234

web:  www.obeclopusnepazite.sk

mail:  obeclopusnepazite@mail.t-com.sk

         obecnzjr@mail.t-com.sk

 

 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.