Obec Lopušné Pažite

Oznámenie o strategickom dokumente „Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK“ – zaslanie záverečného stanoviska

Obec Lopušné Pažite oznamuje občanom v súlade s §14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že na obec Lopušné Pažite bolo z Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja doručené na zverejnenie záverečné stanovisko z procesu posudzovania strategického dokumentu „Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK“, ktoré bolo vypracované v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia.

Oznámenie je zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce http://www.obeclopusnepazite.sk/

Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas úradných hodín obecného úradu Lopušné Pažite.

Celý strategický dokument je zverejnený aj na webovom sídle ministerstva:

http://enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/oznamenie-o-strategickom-dokumente-strategia-tvorby-budovania-integrov

                                                                              Ing. Peter Harcek

                                                                                starosta obce

Zverejnené dňa:   13.03.2017 

pdf SD Stratégia tvorby a budovania IDS v ŽSK - zaslanie záverečného stanoviska - oznámenie obce - formát pdf_a 314.7 KB
pdf SD Stratégia tvorby a budovania IDS v ŽSK - zaslanie záverečného stanoviska - oznámenie obce - scan s podpisom 668.4 KB
pdf SD Stratégia tvorby a budovania IDS v ŽSK - zaslanie záverečného stanoviska - oznam pre obce - scan 526.4 KB
pdf SD Stratégia tvorby a budovania IDS v ŽSK - záverečné stanovisko z posúdenia SD - znenie - formát pdf_a 1.1 MB
pdf SD Stratégia tvorby a budovania IDS v ŽSK - záverečné stanovisko z posúdenia SD - podpisy - scan 696.6 KB

Pozvánka na valné zhromaždenie Urbáru Pažite pozemkové spoločenstvo 26.03.2017

Urbár Pažite pozemkové spoločenstvo Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 26.marca 2017 o 13.00 hod v zasadačke Obecného úradu v Lopušných Pažitiach. Celá pozvánka je v prílohe.
pdf Pozvánka na VZ Urbáru Pažite pozemkové spoločenstvo 2017_03_26 136.9 KB

Pozvánka na valné zhromaždenie Urbáru - pozemkové spoločenstvo Lopušná 25.03.2017

Výbor Urbáru - Pozemkové spoločenstvo Lopušná Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať 25.03.2017 o 13,00 hod v sále Obecného úradu Lopušné Pažite. Celá pozvánka so splnomocnením je v prílohe.
pdf Pozvánka na VZ Urbáru - Pozemkové spoločenstvo Lopušná 2017_03_25 301.8 KB

Úradné hodiny

     Deň     Pracovná doba Úradné hodiny
Pondelok     8:00 - 16:00     8:00 - 12:30 / 13:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 16:00 nestránkový deň
Streda 8:00 - 16:00 8:00 - 12:30 / 13:00 - 15:30
Štvrtok 8:00 - 16:00 nestránkový deň
Piatok 8:00 - 16:00   8:00 - 10:00 /                      
obedňajšia prestávka 12:30 - 13:00

  

     Kontakt

Adresa  Telefón/ Fax  
Internet  

Obecný úrad
Lopušné Pažite

Lopušné Pažite č. 102
023 36 pošta Radoľa

 Tel:
 0911 697083  - starosta obce
 041  4229234 - sekretariát
 Fax:
 041  4229234

web:  www.obeclopusnepazite.sk

mail:  obeclopusnepazite@mail.t-com.sk

         obecnzjr@mail.t-com.sk

 

 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.