Obec Lopušné Pažite

VYHLÁSENIE dočasného obmedzenia dodávky a zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci počas jej nedostatku

Obec Lopušné Pažite na návrh prevádzkovateľa verejného vodovodu, Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., ďalej len SEVAK, dočasne vyhlasuje  obmedzenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu jej nedostatku.
 
V prílohách uvádzame text vyhlásenia vo formáte pdf/a a scan vyhlásenia s podpisom.
 
 
                                                                             Ing. Peter Harcek

                                                                                starosta obce

 Zverejnené dňa:   31.07.2017
pdf Vyhlásemie dočasného obmedzenia dodávky pitnej vody v obci Lopušné Pažite - formát pdf_a 364.6 KB
pdf Vyhlásemie dočasného obmedzenia dodávky pitnej vody v obci Lopušné Pažite - scan s podpisom 858.2 KB

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 - Informácia pre voliča

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu  4. novembra 2017.
 
V prílohe uvádzame Informáciu pre voliča z intenetovej stránky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, v ktorej je uvedený dátum a čas konania volieb, kto má právo voliť, kto má právo byť volený a spôsob hlasovania.
 
                                                                             Ing. Peter Harcek

                                                                                starosta obce

 Zverejnené dňa:   07.07.2017
pdf Informácia pre voliča WVUC17_I1skA4 221.7 KB

RADÍME SENIOROM - prevencia krádeží a podvodov na senioroch

Vážení občania, nakoľko bol v poslednom období zo strany polície zaznamenaný opäť zvýšený nárast trestnej činnosti „krádeží a podvodov spáchaných na senioroch,“ obracia sa  Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline na širokú  verejnosť s výzvou o zvýšenie obozretnosti seniorov.
V prílohách uvádzame k tejto téme Informáciu pre obecné rozhlasy z Policajného zboru a leták z intenetovej stránky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
 
                                                                             Ing. Peter Harcek

                                                                                starosta obce

 Zverejnené dňa:   07.07.2017
pdf Radíme seniorom - Informácia pre obecné rozhlasy 115.6 KB
pdf Radíme seniorom - leták z MV SR 209.2 KB

     Kontakt

Adresa  Telefón/ Fax  
Internet  

Obec Lopušné Pažite

Obecný úrad

Lopušné Pažite č. 102

023 36 pošta Radoľa

 Tel:
 0911 697083  - starosta obce
 041  4229234 - sekretariát
 Fax:
 041  4229234

web: 

www.obeclopusnepazite.sk

mail: 

obeclopusnepazite@mail.t-com.sk

Úradné hodiny

     Deň     Pracovná doba Úradné hodiny
Pondelok     8:00 - 16:00     8:00 - 12:30 / 13:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 16:00 nestránkový deň
Streda 8:00 - 16:00 8:00 - 12:30 / 13:00 - 15:30
Štvrtok 8:00 - 16:00 nestránkový deň
Piatok 8:00 - 16:00   8:00 - 10:00 /                      
obedňajšia prestávka 12:30 - 13:00

  

 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.