Obec Lopušné Pažite

Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 - Oznam o čase a mieste konania volieb pre občanov bez súpisného čísla

Obec Lopušné Pažite oznamuje občanom bez súpisného čísla, že Voľby do orgánov samosprávy obcí sa v našej obci budú konať dňa 10.11.2018 v čase od 7:00 do 22:00 hod. v zasadačke budovy Obecného úradu v Lopušných Pažitiach, Lopušné Pažite 102. Celé oznámenie vrátane poučenia je uvedené v prílohe tohto oznamu.

                                                                                             Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

Zverejnené dňa: 16.10.2018

pdf Oznámenie o čase a mieste konania volieb pre občanov bez súpisného čísla 468.4 KB

Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Lopušných Pažitiach

Obec Lopušné Pažite v prílohe uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva.

                                                                                             Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

Zverejnené dňa: 16.10.2018

pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov OcZ Lopušné Pažite formát pdf_a 147.4 KB
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov OcZ Lopušné Pažite scan 416.9 KB

Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Lopušné Pažite

Obec Lopušné Pažite v prílohe uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce.

                                                                                             Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

Zverejnené dňa: 16.10.2018

pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce Lopušné Pažite formát pdf_a 141.7 KB
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce Lopušné Pažite scan 308 KB

Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 - Poskytnutie informácii dotknutým osobám k zabezpečeniu priebehu volieb podľa zákona č. 180/2014 Z. z.

pdf 16-GDPR - Splnenie informačnej povinnosti - VOĽBY - Obec Lopušné Pažite 352 KB

Výzva obce Lopušné Pažite na predkladanie cenových ponúk na zákazku: Osadenie žľabu pri obecnom úrade a oprava asfaltových povrchov miestnych komunikácii

pdf Vyzva_Lopusne_Pazite_osadenie_zlabu_pri_OcU_a_oprava_asfaltu_miestnych_komunikacii 33.4 KB
xls Výkaz výmer k zákazke Osadenie žľabu pri obecnom úrade a oprava asfaltových povrchov miestnych komunikácii v obci Lopušné Pažite 32.5 KB

Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 - Zverejnenie kontaktných údajov zapisovateľa miestnej volebnej komisie a emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK

Starosta obce Lopušné Pažite Ing. Peter Harcek v súlade s § 19 ods. 4 a 5 a § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10.11.2018 p. Lýdiu Bugáňovú.

Kontaktné údaje zapisovateľky:

Meno a priezvisko:     Lýdia Bugáňová

Sídlo:                      Obecný úrad Lopušné Pažite, Lopušné Pažite 102, 023 36 Radoľa

Telefónne číslo:         +421 414 229 234      (041/4229234)

Mobilný telefón:         +421 915 237 248      (0915 237 248)

Emailová adresa:        obeclopusnepazite@mail.t-com.sk
 

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie v Lopušných Pažitiach pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018 je:

 obeclopusnepazite@mail.t-com.sk

Nakoľko je v obci Lopušné Pažite utvorený iba jeden volebný okrsok, okrsková volebná komisia sa neutvára a jej úlohy plní miestna volebná komisia.

                                                                                              Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

Zverejnené dňa: 30.08.2018

pdf Zverejnenie kontaktných údajov zapisovateľa MVK a emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK 479.3 KB

Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 - Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb

Obec Lopušné Pažite, zastúpená starostom obce Ing. Petrom Harcekom, v súlade s ustanovením § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje, že ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 má evidovaných 452 obyvateľov.
Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb je zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce: http://www.obeclopusnepazite.sk/

                                                                                              Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

Zverejnené dňa: 15.08.2018

pdf Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb 274.1 KB

Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 - Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

Obecné zastupiteľstvo v Lopušných Pažitiach podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 20/2018 zo dňa 29.06.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Lopušných Pažitiach bude mať celkom 5 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu je zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce: http://www.obeclopusnepazite.sk/

                                                                                              Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

Zverejnené dňa: 15.08.2018

pdf Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu 294.6 KB

Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 - Informácia pre voliča

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
 
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený je zverejnená na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce: http://www.obeclopusnepazite.sk/ a spolu s ďalšími dokumentmi sú uverejnené aj na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: https://www.minv.sk/?volby-oso2018

                                                                                              Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

Zverejnené dňa: 12.07.2018

pdf Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený 161.5 KB

Usmernenie z KR HaZZ Žilina - Vypaľovanie suchých trávnatých porastov 2018

V prílohe je uvedené Usmernenie z KR HaZZ Žilina k vypaľovaniu suchých trávnatých porastov 2018 a rozhlasová relácia pre obecné rozhlasy
pdf KRZ HaZZ Žilina - vypaľovanie_travy_a_priloha1 885.4 KB
 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.