Obec Lopušné Pažite

Záverečný účet obce Lopušné Pažite za rok 2018 - návrh na schválenie

Vážení občania, v prílohe tohto oznamu sa môžete oboznámiť s dokumentom "Záverečný účet obce Lopušné Pažite za rok 2018 - návrh".
 
Dokument je sprístupnený aj:
- vo vitríne "ÚRADNÁ TABUĽA" na priečelí obecného úradu v zmenšenom formáte
- na vývesnej tabuli obce umiestnenej  na poschodí pri vchode do obecného úradu v plnom formáte
- na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli:
 
Obecné zastupiteľstvo bude Záverečný účet obce Lopušné Pažite za rok 2018 schvaľovať na svojom zasadnutí koncom mesiaca jún 2019.
                                                                               Ing. Peter Harcek
                                                                                  starosta obce
Zverejnené dňa: 12.06.2019
Súbor na stiahnutie:
pdf Záverečný účet obce Lopušné Pažite za rok 2018 - návrh 916.9 KB

Centrum voľného času Horný Vadičov organizuje Denný letný tábor 2019 - oznam

Centrum voľného času Horný Vadičov organizuje Denný letný tábor 2019 "POTULKY SLOVENSKOM" v termíne od 08.07.2019 do 12.07.2019. Podrobnosti v prílohe oznamu.
pdf CVČ Horný Vadičov Denný letný tábor 2019 445.7 KB

Plán kontrolných činností hlavnej kontrolórky pre obec Lopušné Pažite na 2.polrok 2019

V prílohe je uverejnený Plán kontrolných činností hlavnej kontrolórky pre obec Lopušné Pažite na 2.polrok 2019, ktorý bude schvaľovať Obecné zastupiteľstvo obce Lopušné Pažite na svojom zasadnutí koncom mesiaca jún 2019.
 
                                                                                            Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

Zverejnené dňa: 07.06.2019

pdf Plán kontrolných činností HK pre obec Lopušné Pažite na 2_polrok_2019 503.8 KB

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 24.06.2019 - vyrozumenie

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme občanom, že v termíne od: 24.06.2019 09:00 do: 24.06.2019 13:15 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v našej obci uvedené v prílohe.
 
                                                                                            Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

Zverejnené dňa: 31.05.2019

pdf Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 24.06.2019 - vyrozumenie 722.7 KB

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálnych odpadov obce Lopušné Pažite za rok 2018

Obec Lopušné Pažite informuje občanov, že úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v našej obci za rok 2018 dosiahla 28,66 %. Podrobnejšie informácie, spôsob výpočtu a sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov v euro/tona na rok 2O19 sú uvedené v prílohe.
 
                                                                                            Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

Zverejnené dňa: 28.02.2019

pdf Informácia obce Lopušné Pažite o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia KO za rok 2018.pdf 349.6 KB

Usmernenie a žiadosť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Čadca

V prílohách je uvedené usmernenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Čadca o povinnosti ohlasovania domácej zabíjačky na súkromnú domácu spotrebu a žiadosť o súčinnosť obce pri informovaní občanov o povinnosti registrácie chovu ošípaných už od 1 ks chovaného aj na vlastnú spotrebu.
pdf Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu - usmernenie 435.7 KB
pdf Žiadosť o súčinnosť pri registrácii chovu ošípaných aj na vlastnú spotrebu 54.1 KB

Oznam o otvorení Klientského centra na Okresnom úrade Kysucké Nové Mesto

Vážení občania,  dávame Vám do pozornosti, že od 6. novembra 2017 bude v budove Okresného úradu v Kysuckom Novom Meste zriadené Klientské centrum, v ktorom budú nasledovné odbory:

  • oddelenie dokladov PZ
  • katastrálny odbor
  • odbor živnostenského podnikania
  • odbor starostlivosti o životné prostredie
  • pozemkový a lesný odbor

Bližšie informácie v priloženom liste.

pdf Oznam o otvorení KAMA_podpísaný 159.7 KB

     Kontakt

Adresa  Telefón/ Fax  
Internet  

Obec Lopušné Pažite

Obecný úrad

Lopušné Pažite č. 102

023 36 pošta Radoľa

 Tel:
 0911 697083  - starosta obce
 041  4229234 - sekretariát
 Fax:
 041  4229234

web: 

www.obeclopusnepazite.sk

mail: 

obeclopusnepazite@mail.t-com.sk

Úradné hodiny

     Deň     Pracovná doba Úradné hodiny
Pondelok     8:00 - 16:00     8:00 - 12:30 / 13:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 16:00 nestránkový deň
Streda 8:00 - 16:00 8:00 - 12:30 / 13:00 - 15:30
Štvrtok 8:00 - 16:00 nestránkový deň
Piatok 8:00 - 16:00   8:00 - 10:00 /                      
obedňajšia prestávka 12:30 - 13:00

  

 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.