Obec Lopušné Pažite

Koronavírus COVID-19 - Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavirusom SARS-CoV-2 (štvrtá aktualizácia)

Vážení občania, v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, Vás žiadame prečítať si nasledovné
 
 
pdf Usmernenie_hlavneho_hygienika_Slovenskej_republiky__COVID-19_4-aktualizacia_13_3_2020 452.2 KB

Koronavírus COVID-19 - Súhrn opatrení ÚKŠ SR zo dňa 12.03.2020

Vážení občania, v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, a v súlade so závermi zasadnutia Ústredného krízového štábu SR dňa 12.03.2020, Vám odporúčame prečítať si súhrn opatrení, ktoré sú uvedené v prílohe tohoto oznamu a sú publikované aj na
webovej stránke Ministerstva vnútra SR
pdf Súhrn opatrení ÚKŠ SR_12032020 290.9 KB

Koronavírus COVID-19 - Informácie od Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., (ZSSK), v súlade s usmerneniami Ústredného krízového štábu

Vážení občania, v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, dovoľte nám oboznámiť Vás s informáciami od Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., (ZSSK), v súlade s usmerneniami Ústredného krízového štábu.

Podrobnosti sú uvedené v prílohe:

pdf Informácie od Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., (ZSSK), v súlade s usmerneniami Ústredného krízového štábu 617 KB

Koronavírus COVID-19 - Najaktuálnejšie informácie Okresného úradu Kysucké Nové Mesto

Vážení občania, v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, Okresný úrad Kysucké Nové Mesto pravidelne aktualizuje na svojej stránke dôležité informácie pre verejnosť.
 
 

Koronavírus COVID-19 - Požiadavka na obmedzenie osobného kontaktu občanov s verejnými inštitúciami

Vážení občania, v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, Vás žiadame, aby ste venovali dostatočnú pozornosť prevenci pred prenosom a šírením uvedeného koronavírusu.

Prosíme Vás, aby ste obmedzili osobný kontakt so štátnymi a ostatnými úradmi verejnej správy a komunikovali s nimi radšej telefonicky, elektronicky alebo písomne.

V prípade potreby komunikácie s našim obecným úradom Vás žiadame uprednostniť telefonický kontakt na číslach 0414229234 alebo 0911697083, prípadne e-mailový kontakt obeclopusnepazite@mail.t-com.sk

Ďakujeme Vám za porozumenie.

                                                                               Ing. Peter Harcek
                                                                                  starosta obce

Koronavírus COVID-19 - Oznam pre klientov spoločného obecného úradu Rudina vo veci stavebného konania a sociálnych služieb

Vážení občania, na základe  súčasnej situácie  v súvislosti s ochorením  COVID -19  spôsobeným  koronavírusom SARS-CoV- 2, musí byť budova Hasičskej stanice v Kysuckom Novom Meste  uzatvorená.
Z uvedených dôvodov  bude pracovisko - Spoločný obecný úrad Rudina, pracovisko v Kysuckom Novom Meste /so sídlom v budove Hasičskej stanice Kysucké Nové Mesto, ul. Družstevná 1052/ pre verejnosť uzatvorené až do odvolania.

V prípade nutnosti bude počas stránkových dní možné kontaktovať pracovníkov telefonicky na tel. číslach:

Stavebný úrad: Ing. Vachálková č.t. 041 /433 9350 

Sociálne služby: Mgr. Barčíková č.t. 041 / 433 9349

Podrobnosti sú uvedené v prílohe:

pdf Oznam Covid 19 pre klientov spoločného obecného úradu Rudina vo veci stavebného konania a sociálnych služieb 187.1 KB

Koronavírus COVID-19 - Verejná vyhláška UVZ SR zo dňa 12. 3. 2020

Vážení občania, v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, Vás žiadame prečítať si nasledovné
 
Rozhodnutie - verejnú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 12. 3. 2020
a upozorňujeme Vás na nutnosť jeho dodržiavania
pdf Rozhodnutie_HH_SR_karantena_12_03_2020 119.3 KB

Koronavírus COVID-19 - Prázdninový režim v prímestskej autobusovej doprave na území Žilinského samosprávneho kraja

Vážení občania, v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky, vládou SR, s cieľom zabránenia šírenia koronavírusu, ktorá okrem iného rozhodla aj o zatvorení škôl a školských zariadení v celej SR, si Vás dovoľujeme informovať o  zavedení prázdninového režimu v prímestskej autobusovej doprave v celom Žilinskom kraji, v trvaní dvoch týždňov, t. j. od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020.

V súvislosti s touto skutočnosťou dôjde aj k príslušnej zmene cestovných poriadkov. Upravené cestovné poriadky budú zverejnené na webovom portáli www.cp.sk. V prípade akýchkoľvek zmien budete  čo najskôr informovaní prostredníctvom webového sídla župy.

Koronavírus COVID-19 - Zápis zo zasadania Ústredného krízového štábu z dňa 9. 3. 2020 - úlohy OÚ/samospráva

Vážení občania, v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, Vás žiadame s dôrazom na predchádzanie vzniku a šíreniu prípadnej paniky prečítať si nasledovný
Zápis zo zasadania Ústredného krízového štábu z dňa 9. 3. 2020 - úlohy pre okresné úrady a samosprávu
pdf Prehľad úloh zo zasadania UKŠ_09032020 214 KB

Koronavírus COVID-19 - Uznesenie vlády č. 111 z 11.marca 2020 o vyhlásení mimoriadnej situácie na území SR

Vážení občania, v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, Vás žiadame prečítať si nasledovné
 
Uznesenie vlády č. 111 z 11.marca 2020 o vyhlásení mimoriadnej situácie na území SR
pdf Vyhlásenie MS na území SR 31.1 KB
 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.