Obec Lopušné Pažite

Koronavírus COVID-19 - Najaktuálnejšie informácie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Vážení občania, v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pravidelne aktualizuje na svojej stránke letáky, kontakty na call centrá, usmernenia, rozhodnutia - verejné vyhlášky, odpovede na najčastejšie otázky a ďalšie dôležité informácie pre verejnosť.
 
Link na špeciálnu rubriku RUVZ SR COVID-19

Koronavírus COVID-19 - Mimoriadne informácie Covid-19 (Corona) od Združenia miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti so šírením prenosného ochorenia COVID-19 zriadilo špeciálnu rubriku Mimoriadne informácie Covid-19 (Corona) na ktorej bude priebežne publikovať aktuálne vyhlášky a závažné rozhodnutia.
 
Link na špeciálnu rubriku ZMOS Mimoriadne informácie Covid-19 (Corona)
 

Znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy

Vážení občania, v zmysle zákona č. 221/2019 Z. z.,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Orgány verejnej moci (ďalej len „OVM“) sú pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať.    

V rámci dôsledného dodržiavania zákona proti byrokracii a informovania občanov Slovenskej republiky vytvoril Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu  (ďalej len „ÚPVII“) pre tento účel vizuálnu prezentáciu vo forme plagátu v ktorom sú uvedené všetky potvrdenia a výpisy, ktoré občania a podnikatelia nie sú povinní predkladať OVM.

Plagát na stiahnutie tu

pdf Plagát - Potvrdenia a výpisy 370.6 KB

Koronavírus COVID-19 - Záznam zo zasadnutia krízového štábu Okresného úradu Kysucké Nové Mesto 10.03.2020

10.03.2020 o 10:00 hod. zasadal krízový štáb Okresného úradu Kysucké Nové Mesto na obecnom úrade v Radoli. Na zasadnutí boli prítomní: prednosta OU Kysucké Nové Mesto ako predseda KŠ, pracovníci odboru krízového riadenia OU Kysucké Nové Mesto, primátor mesta, starostky a starostovia obcí z okresu, zástupkyňa RÚVZ so sídlom v Čadci, riaditeľ OO PZ SR Kysucké Nové Mesto a veľiteľ družstva z Hasičskej stanice HaZZ Kysucké Nové Mesto. Záznam zo zasadnutia krízového štábu je v prílohe:
pdf Zasadnutie_KS_OU_KNM_10_3_2020 571 KB

Koronavírus COVID-19 - Leták Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Čadca "NECHOĎTE ĎALEJ"

Vážení občania, v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, Vám odporúčame prečítať si nasledovný leták Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Čadca "NECHOĎTE ĎALEJ"
pdf Leták NECHOĎTE ĎALEJ 404.2 KB

Koronavírus COVID-19 - Sanitárna kontrola na SK-PL hraniciach - informácia

Vážení občania, v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, Vás upozorňujeme, že Poľská republika prijala rozhodnutie o vykonávaní hygienických kontrol na hraničných priechodoch so všetkými susednými krajinami, vrátane Slovenska.

Zoznam v prílohe:
pdf LIST OF PLACES - SANITARY CONTROL 188.7 KB

Koronavírus COVID-19 - Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

Vážení občania, v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, Vás žiadame prečítať si nasledovné
 
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe
pdf Usmernenie hlavného hygienika SR_karantena 09_03.2020 227.4 KB

Koronavírus COVID-19 - Rozhodnutia - verejné vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR

Vážení občania, v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, Vás žiadame prečítať si nasledovné
 
Rozhodnutia - verejné vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR
a upozorňujeme Vás na nutnosť ich dodržiavania
pdf Rozhodnutie - verejná vyhláška HH SR 170.1 KB
pdf Rozhodnutie_karantena_verejna_vyhlaska09_03 119 KB
pdf Rozhodnutie_zakaz_hromadneho_podujatia_verejna_vyhlaska09_03 97.7 KB

Koronavírus COVID-19 - Usmernenia hlavného hygienika SR, týkajúce sa akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV

Vážení občania, v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, Vám odporúčame prečítať si nasledovné Usmernenia hlavného hygienika SR, týkajúce sa akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV:
 
Usmernenie hlavného hygienika SR koronavírus 2019-nCoV- pôvodné znenie z 23.1.2020
 
Usmernenie hlavného hygienika SR koronavírus 2019-nCoV- prvá aktualizácia zo 6.2.2020
 
Usmernenie hlavného hygienika SR koronavírus 2019-nCoV- druhá aktualizácia z 3.3.2020
 

Koronavírus COVID-19 - Usmernenia Ministerstva vnútra SR

Vážení občania, v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, Vám odporúčame prečítať si nasledovné Usmernenia Ministerstva vnútra SR:
pdf Usmernenie MV SR pre obce - koronavírus 285.4 KB
pdf Žiadosť o uplatňovanie preventívnych opatrení - cirkvi 298.4 KB
 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.