Obec Lopušné Pažite

Koronavírus COVID-19 - Usmernenia hlavného hygienika SR, týkajúce sa akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV

Vážení občania, v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, Vám odporúčame prečítať si nasledovné Usmernenia hlavného hygienika SR, týkajúce sa akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV:
 
Usmernenie hlavného hygienika SR koronavírus 2019-nCoV- pôvodné znenie z 23.1.2020
 
Usmernenie hlavného hygienika SR koronavírus 2019-nCoV- prvá aktualizácia zo 6.2.2020
 
Usmernenie hlavného hygienika SR koronavírus 2019-nCoV- druhá aktualizácia z 3.3.2020
 

Koronavírus COVID-19 - Usmernenia Ministerstva vnútra SR

Vážení občania, v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, Vám odporúčame prečítať si nasledovné Usmernenia Ministerstva vnútra SR:
pdf Usmernenie MV SR pre obce - koronavírus 285.4 KB
pdf Žiadosť o uplatňovanie preventívnych opatrení - cirkvi 298.4 KB

Koronavírus COVID-19 - Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Vážení občania, v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, Vám odporúčame prečítať si nasledovné Usmernenie Ministerstva školstva SR, ktoré je uverejnené aj na webovom sídle MŠVVaŠ SR:
 
Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k šíreniu koronavírusu
pdf Koronavírus-Usmernenie Min_školstva SR 375.8 KB

Koronavírus COVID-19 - Informačné letáky pre verejnosť v Žilinskom samosprávnom kraji

Vážení občania, v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, Vám odporúčame prečítať si nasledovné informačné letáky, ktoré spracoval odbor zdravotníctva Úradu Žilinského samosprávneho kraja:
pdf Informácia č. 1 pre verejnosť v ŽSK 759 KB
pdf Informácia č. 2 pre verejnosť v ŽSK 1.1 MB
pdf Informácia č. 3 pre verejnosť v ŽSK 1.5 MB
pdf Informácia č. 4 pre verejnosť v ŽSK 1.4 MB

Koronavírus COVID-19 - cestovné odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR

Vážení občania, v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, Vám odporúčame prečítať si nasledovné cestovné odporúčania, zverejnené Úradom verejného zdravotníctva SR:

Výsledky hlasovania vo voľbách do NR SR 2020 v obci Lopušné Pažite

pdf Okrsková zápisnica Lopušné Pažite pre voľby do NRSR 2020 204.2 KB

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálnych odpadov obce Lopušné Pažite za rok 2019

Obec Lopušné Pažite informuje občanov, že úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v našej obci za rok 2019 dosiahla 36,34 %. Podrobnejšie informácie, spôsob výpočtu a sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov v euro/tona na rok 2O20 sú uvedené v prílohe.
 
                                                                              Ing. Peter Harcek
                                                                                starosta obce

Zverejnené dňa: 28.02.2020

pdf Informácia obce Lopušné Pažite o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia KO za rok 2019 1.5 MB

Pozvánka na valné zhromaždenie Urbáru Pažite pozemkové spoločenstvo 22.03.2020

Urbár Pažite pozemkové spoločenstvo Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 22.marca 2020 o 14.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Lopušných Pažitiach. Celá pozvánka je v prílohe.
pdf Pozvánka na VZ Urbáru Pažite pozemkové spoločenstvo 2020_03_22 437.1 KB

Pozvánka na valné zhromaždenie Urbáru - pozemkové spoločenstvo Lopušná 21.03.2020

Výbor Urbáru - Pozemkové spoločenstvo Lopušná, Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 21.03.2020 o 13,00 hod v sále Obecného úradu Lopušné Pažite. Celá pozvánka so splnomocnením je v prílohe.
pdf Pozvánka na VZ Urbáru - Pozemkové spoločenstvo Lopušná 2020_03_21 336.4 KB

Verejná vyhláška spoločnosti MVM, s.r.o., Žilina - Oznámenie o výrube a výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov v ochrannom pásme vedenia 22kV

Spoločnosť MVM, s.r.o., Veľká okružná 18, 010 01 Žilina, ako poverená osoba Stredoslovenskej energetiky - Distribúcie, a.s. - zverejňuje VEREJNOU VYHLÁŠKOU "Oznámenie o výrube a výzvu na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov v ochrannom pásme vedenia 22kV č. 111 od UV 12 - UV 14".

                                                                               Ing. Peter Harcek
                                                                                  starosta obce
Zverejnené dňa: 07.01.2020

Podrobnosti v prílohe:

pdf Oznámenie o výrube a výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov v ochrannom pásme vedenia 22kV č. 111 3.7 MB
 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.