Obec Lopušné Pažite

Obec vznikla v roku 1946 zlúčením obce Lopušná a obce Pažite.

Lopušná: Obec založili v 16. storočí. Spomína sa od roku 1598 ako Lopussina, od roku 1658 Lopusna; maďarsky Lopusna. Patrila panstvu Budatín, časť Kuryovcom. V roku 1784 mala 22 domov a 164 obyvateľov, v roku 1828 mala 24 domov a 236 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, ovčiarstvom a včelárstvom. V rokoch 1907-1920 bola obec zlúčená s obcou Pažite.

Pažite: Od roku 1662 sa spomína ako panský majer. Staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Pazittje (1662), Pažite (1808), Pažitie (1920); maďarsky Pazsitje, Pázsitos. Obec patrila panstvu Strečno, v roku 1720 mala majer, v roku 1784 mala 15 domov a 92 obyvateľov, v roku 1828 mala 20 domov a 157 obyvateľov. Zaoberali sa hlavne chovom oviec, chovom dobytka, zhotovovaním výrobkov z dreva, šindliarstvom, sezónnymi poľnohospodárskymi prácami a podomovým obchodom. V rokoch 1907-1920 tvorili jednu obec s Lopušnou, s ktorou sa znovu spojili v roku 1946 a vzniklo Lopušné Pažite.

 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.