Obec Lopušné Pažite

Hlavný kontrolór obce

 
 
  Hlavná kontrolórka:  Bc. Katarína Adamková

Plán kontrolných činností hlavnej kontrolórky pre obec Lopušné Pažite na 2.polrok 2019

V prílohe je uverejnený Plán kontrolných činností hlavnej kontrolórky pre obec Lopušné Pažite na 2.polrok 2019, ktorý bude schvaľovať Obecné zastupiteľstvo obce Lopušné Pažite na svojom zasadnutí koncom mesiaca jún 2019.
 
                                                                                            Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

Zverejnené dňa: 07.06.2019

pdf Plán kontrolných činností HK pre obec Lopušné Pažite na 2_polrok_2019 503.8 KB
 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.