Obec Lopušné Pažite

 Mikulášske posedenie 2011   
 
     Dňa 10. decembra 2011 sa uskutočnilo v našej obci posedenie pri vianočnom stromčeku za účasti odovzdávania mikulášskych balíčkov pre naše deti v sály KD Lopušné Pažite.
    Pri úvode posedenia naznačovalo, že sála KD je v 100% obsadení a navyše miest na sedenie bolo málo, čo bolo veľkým prekvapením. Program začalo hodinové vystúpenie cirkusu AROTTI, po jeho skončení prítomné deti sa dočkali príchodu mikuláša a čerta (ochotníkov Š. Berešík, R.Bugáň), ktorý v ďalšej časti programu odovzdali prítomným deťom prichystané mikulášske balíčky.
     S pohľadu starostu obce sa zdalo, že prichystaných balíčkov bude nepostačujúcich. Radosť z celej akcie bola samotná účasť, preplnená sála KD, žiariace oči deti, radosť úsmevu, odvahy a recitácie, spevu, pekného slova dokazovala úspešnosť celej akcie. Odovzdávanie balíčkov sprevádzala hudobná produkcia v podaní Patrika Mazúra. Touto cestou starosta obce ďakuje prítomným občanom a poslancom OZ za účasť.
     Veľké poďakovanie patrí aj nemenovaným občanom, za celkovú prípravu kultúrno-spoločenskej akcie, poďakovanie patrí Obecnému futsalovému klubu FC LP 2011 pod vedením p. Juraja Virdzeka za sponzorský dar a tradičným ochotným občanom za osadenie a osvietenie stromčeka pri kaplnke časti obce Lopušná. 
 
     Starosta obce a poslanci OZ všetkým občanom prajú šťastné, veselé a požehnané vianočné sviatky.
 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.