Obec Lopušné Pažite

Koronavírus COVID-19 - Zrušenie valné zhromaždenie Urbáru - Pozemkové spoločenstvo Lopušná 2020_03_21

Výbor Urbáru – Pozemkové spoločenstvo Lopušná, týmto oznamuje svojim členom, že z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2, a v súlade s verejnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR o zákaze organizovania a usporadúvania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v termíne od 10.03.2020 do 23.03.2020,
r u š í
Valné zhromaždenie, ktoré sa  malo konať dňa 21.3.2020 o 13.00 hod. v sále Obecného úradu Lopušné Pažite.
O náhradnom termíne Vás budeme včas informovať písomne, cestou obecného rozhlasu, internetovou stránkou aj úradnou tabuľou obce Lopušné Pažite.
Za porozumenie ďakujeme.
pdf Zrušenie VZ Urbáru - Pozemkové spoločenstvo Lopušná 2020_03_21 239.4 KB

Pozvánka na valné zhromaždenie Urbáru - pozemkové spoločenstvo Lopušná 21.03.2020

Výbor Urbáru - Pozemkové spoločenstvo Lopušná, Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 21.03.2020 o 13,00 hod v sále Obecného úradu Lopušné Pažite. Celá pozvánka so splnomocnením je v prílohe.
pdf Pozvánka na VZ Urbáru - Pozemkové spoločenstvo Lopušná 2020_03_21 336.4 KB

Pozvánka na valné zhromaždenie Urbáru - pozemkové spoločenstvo Lopušná 23.03.2019

Výbor Urbáru - Pozemkové spoločenstvo Lopušná Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať 23.03.2019 o 13,00 hod v sále Obecného úradu Lopušné Pažite. Celá pozvánka so splnomocnením je v prílohe.
pdf Pozvánka na VZ Urbáru - Pozemkové spoločenstvo Lopušná 2019_03_23 292.9 KB

Pozvánka na valné zhromaždenie Urbáru - pozemkové spoločenstvo Lopušná 24.03.2018

Výbor Urbáru - Pozemkové spoločenstvo Lopušná Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať 24.03.2018 o 13,00 hod v sále Obecného úradu Lopušné Pažite. Celá pozvánka so splnomocnením je v prílohe.
pdf Pozvánka na VZ Urbáru - Pozemkové spoločenstvo Lopušná 2018_03_24 446.5 KB

Pozvánka na valné zhromaždenie Urbáru - pozemkové spoločenstvo Lopušná 25.03.2017

Výbor Urbáru - Pozemkové spoločenstvo Lopušná Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať 25.03.2017 o 13,00 hod v sále Obecného úradu Lopušné Pažite. Celá pozvánka so splnomocnením je v prílohe.
pdf Pozvánka na VZ Urbáru - Pozemkové spoločenstvo Lopušná 2017_03_25 301.8 KB

Pozvánka na valné zhromaždenie Urbáru - pozemkového spoločenstva Lopušná 19.03.2016

Výbor Urbáru - Pozemkové spoločenstvo Lopušná Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať 19.03.2016 o 13,00 hod v sále Obecného úradu Lopušné Pažite.
pdf Pozvánka na VZ Urbáru - PS Lopušná 19.03.2016 491.3 KB

                                               P O Z V Á N K A

Výbor Urbáru - Pozemkové spoločenstvo Lopušná Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať

21. marca 2015 o 13.00 hod. v sále Obecného úradu  Lopušné Pažite.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
  3. Správa predsedu Urbáru - PS
  4. Správa OLH o hospodárení za rok 2014 a plán činnosti na rok 2015
  5. Správa o finančnom hospodárení za rok 2014
  6. Návrh na dodatok k Zmluve o pozemkovom spoločenstve
  7. Doplnok vnútroorganizačnej smernice Zmluvy o pozemkovom spoločenstve
  8. Diskusia
  9. Záver
  10. Vyplácanie podielov

Ak poveríte zastupovaním na VZ inú osobu, musí sa táto preukázať pozvánkou s nasledujúcim vyplneným splnomocnením, Vami podpísaným. (viď príloha tohto oznamu)

 

Lopušné Pažite 19.02.2015

Tel. kontakty: 0904 062 010, 0902 210 605

pdf Pozvánka na VZ Urbáru - PS Lopušná 21.03.2015 435.7 KB
 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.