Obec Lopušné Pažite


Pozvánka na XXII. ročník súťaže hasičských družstiev O putovný pohár starostu obce Lopušné Pažite

Dobrovoľný hasičský zbor a Obec Lopušné Pažite Vás srdečne pozývajú

na XXII. ročník súťaže hasičských družstiev

"O putovný pohár starostu obce Lopušné Pažite"

 

Termín:           nedeľa 27. augusta 2017

 

Miesto:            lúka medzi obcami Radoľa a Lopušné Pažite (Kozlovice)

Program:         0930  – 1000    príchod hasičských zborov a hostí na miesto konania súťaže

                            1000            nástup a zahájenie súťaže

Kategórie:

  • muži so športovými hadicami
  • ženy so športovými hadicami
  • muži s klasickými hadicami
  • ženy s klasickými hadicami
  • nad 35 rokov s klasickými hadicami a striekačkou PS8
  • chlapci
  • dievčatá

Vodné zdroje: dospelí aj žiaci – nadzemné nádrže

Podrobnejšie informácie v prílohách

pdf Pozvánka PSO Lopušné Pažite 2017 pre DHZ 957.6 KB
pdf Pozvánka PSO Lopušné Pažite 2017 pre hostí 1.3 MB

Pozvánka na oslavu 90. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru

Pozvánka
Dobrovoľný hasičský zbor a Obec Lopušné Pažite
Vás všetkých srdečne pozývajú
na oslavu 90. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v obci,
spojenú s konaním
XXI. ročníka hasičskej súťaže "O putovný pohár starostu obce Lopušné Pažite"
 
Termín: nedeľa 14. augusta 2016
Miesto: lúka medzi obcami Radoľa a Lopušné Pažite (Kozlovice)
Program:
08 00  –  09 15  príchod dobrovoľných hasičských zborova hostí k Obecnému úradu, výstava
                         hasičskej techniky a histórie DHZ
09 15 – 09 30    vysvätenie novej hasičskej zástavy  v sále kultúrneho domu
09 30  – 10 15   sprievod obcou na miesto konania súťaže
10 30                slávnostný nástup a zahájenie súťaže
pdf 90_výročie DHZ Lopušné Pažite 2016 oznam A4 PDF-A 294.9 KB
pdf 90_výročie DHZ Lopušné Pažite 2016 oznam A4 scan 690.8 KB
pdf 90_výročie DHZ Lopušné Pažite 2016 pozvánka pre DHZ PDF-A 391.5 KB
pdf 90_výročie DHZ Lopušné Pažite 2016 pozvánka pre DHZ scan 844.1 KB
pdf 90_výročie DHZ Lopušné Pažite 2016 pozvánka pre funkcionárov PDF-A 391.9 KB
pdf 90_výročie DHZ Lopušné Pažite 2016 pozvánka pre funkcionárov scan 842.5 KB
pdf 90_výročie DHZ Lopušné Pažite 2016 pozvánka pre hostí PDF-A 370.5 KB
pdf 90_výročie DHZ Lopušné Pažite 2016 pozvánka pre hostí scan 2.5 MB

MODLITBA HASIČA

Otče náš,

ktorý horíš láskou k nám, hasičom

Ochraňuj všetkých nás

i blížneho, nech nehorí jeho dom.

Pane,

daj mi, prosím, zdravia.

Nech vždy pripravený som

ochrániť každého pred ohňom.

A ak pritom aj mňa k sebe povoláš,

verím, Bože, že mojim blízkym dáš,

čo pri plnení poslania pre iných

nemohol som im dať.

AMEN

DHZ Lopušné Pažite

Založený 8. augusta 1926. Zakladateľmi boli Štefan Hošták, František Žabka, Adam Špilák – pôvodom mlynár z Višňového.

Do roku 1938 bol veliteľom Štefan Martinček, po ňom do roku 1948 Štefan Minár. Prvú ručnú striekačku vlastnili od svojho založenia (vyrobená v roku 1919).

Požiare v obci boli v roku 1927 horel mlyn, v roku 1936 u V. Gajdoša od piecky. Vlastnia historické prilby od založenia DHZ, požiarnu trúbku a dobovú hasičskú uniformu.

Po vojne bol veliteľom Martin Harcek až do roku 1958, po ňom Jozef Trnka, potom Jozef Kaper. Predsedovia: Štefan Hošták, od roku 1948 Karol Ferianec, potom Cyril Ďuriš, neskôr znovu Karol Ferianec.

Do roku 1955 mali ručnú striekačku, prvú motorovú striekačku dostali v roku 1955, ďalšie v roku 1974. Od roku 1963 mali požiarne auto Praga RN do roku 1973, od roku 1974 majú vozidlo Tatra 805. V roku 1955 starú nevyhovujúcu zbrojnicu zbúrali  a v tom istom roku postavili novú murovanú.

Koncom roku 1945 zhoreli dva domy, v roku 1952 u občana Ondreja Martinčeka od elektrického vedenia v hospodárskej budove, ktorá zhorela, sa vznietili ďalšie obytné domy a hospodárske budovy občanov Imricha Zmečka, Štefana Klimeka, Márie Zmečkovej, Agáty Zmečkovej, Michala Martinčeka a Cyrila Kubíka. Potom to bol požiar u Adama Pytla v roku 1972.

Prvé cvičenie s novou striekačkou urobili pre občanov už v roku 1955. Ďalšie sa konali pri 50. a 60. výročí. V roku 1976 dali urobiť spomienkové poháre. Na oslavách bolo 67 požiarnikov aj zo susedných obcí. V roku 1986 si pripomenuli 60. výročie založenia hasičského zboru.

Patria medzi aktívne organizácie, pravidelne sa zúčastňujú na súťažiach muži aj žiaci. V rokoch 1956, 1964, 1969, 1972, 1979 získali na okresných súťažiach prvé miesta (muži).

Na 60. výročí založenia DPZ súťažili u nich PD z Dolného Vadičova, Horného Vadičova, Kysuckého Nového Mesta, Radole, Budatínskej Lehoty, Oškerdy, Rudiny, Nesluše, Kysuckého Lieskovca a Lodna.

Posledné rozlúčky so zosnulými členmi robia dôstojne, zúčastňujú sa v uniformách, napr. s požiarnikom Justínom Harcekom, ale aj s ďalšími (120 členov aj so susedných obcí).

DPZ má družbu s DPZ Horný Vadičov, Nesluša a Stráni na Morave.

DPZ má vyškolených 12 členov, ktorí vykonávajú pravidelne preventívne prehliadky. Vycvičili si 2 požiarne družstvá, ktoré ročne absolvujú 6 – 8 súťaží.

Pekný úspech dosiahli v roku 1995 na pohárovej súťaži v Rudine, kde obsadili 2. miesto, aj na pohári Dolných Kysúc 2. a 10. miesto. V tom istom roku im žiaci obsadili na jar i v jeseni 3. miesto, dorast tiež 3. miesto.

Členovia výboru rok 1995:

Predseda

Jaroslav Žabka

Ref. mládeže

Jozef Kaper st.

Veliteľ

Peter Harcek

Strojník

Ján Harcek

Tajomník

Jozef Kaper ml.

Pokladník

Ján Martinček

Preventivár

Milan Škorvánek

Revízor

Dušan Pytel

 

Od roku 1995 poriadajú súťaž o Pohár starostu obce, na 1. ročníku skončili medzi 11 PD druhí. Už 6 rok sa zúčastňujú na veľkonočných obradoch.

Výbor DPZ veľmi dobre spolupracuje s predstavenstvom obce ako i starostom obce Milanom Zmečkom.

V roku 1998 v previerke pripravenosti PD muži obsadili 1.miesto a dorastenci vo svojej kategórií 2.miesto. V roku 1999 opäť muži i dorastenci vyhrali okresné kolo PP PD. Zúčastnili sa požiarnej súťaže Žilinského kraja, ktorá sa konala v Liptovskom Mikuláši.

V roku 2000 za okresného veliteľa OV DPO KNM bol zvolený člen a veliteľ PDZ Lopušné Pažite Peter Harcek, v Komisii mládeže pri OV DPO pracuje predseda Jozef Kaper st., tiež člen DPZ Lopušné Pažite.

V roku 2001 v auguste uskutočnili oslavy 75. Výročia založenia DPZ v Lopušných Pažitiach. Oslavy začali slávnostným sprievodom požiarnikov obcou na futbalové ihrisko v Dolnom Vadičove, kde bola poriadaná súťaž v požiarnom športe.

Osláv sa zúčastnil i viceprezident DPO SR JUDr. Jozef Minárik.

17. mája 2002 v okresnej súťaži mladých požiarnikov Plameň v kategórií chlapcov obsadili 1. a 3. miesto.

Členovia výboru 17. augusta 2003 usporiadali hasičskú súťaž o Putovný pohár starostu obce a DHZ. Súťaž prebiehala v troch kategóriách: ženy – súťažili 2 kolektívy, muži – súťažilo 10 kolektívov a mladí hasiči – Plameňáci, súťažilo 6 kolektívov.

V súťaži mladých hasičov zvíťazili chlapci z DHZ Kysucké Nové Mesto pred DHZ Lopušné Pažite II. a I. Mladí hasiči zo zúčastnených družstiev ukázali svoje majstrovstvo a dokázali divákom, že z nich vyrastajú dobrí nasledovníci.

V ženskej kategórií zvíťazili dievčatá  z DHZ Snežnica pred DHZ Rudina.

V kategórií mužov po tretíkrát po sebe zvíťazili hasiči z DHZ Rudinka  a stali sa držiteľmi Putovného pohára, druhé miesto obsadil DHZ Kysucké Nové Mesto a tretí DHZ Vranie.

Poháre víťazným družstvám odovzdali starosta obce Milan Zmeček a prednosta Okresného úradu v Kysuckom Novom Meste Ing. Pavol Ďurina, CSc.

V júni 2004 na pôde ihriska v Dolnom Vadičove pripravili na veľmi dobrej úrovni okresnú súťaž mladých požiarnikov Plameň. V kategórií chlapcov získali 1.miesto a postúpili na krajskú súťaž Žilinského kraja, ktorá sa konala  v Kvačanoch, okres Liptovský Mikuláš. Tu obsadili 6.miesto.

V nedeľu 22. augusta usporiadali ďalší ročník  hasičskej súťaže o Putovný pohár starostu obce. Súťaž svojou prítomnosťou poctili predseda KV DPO Žilina a člen Snemu DPO SR Peter Ďuriš a člen Snemu DPO SR za okres KNM Jaroslav Belko.

Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách a to muži a mladí hasiči. V súťaži mladých zvíťazili DHZ  Kysucké Nové Mesto pred Lopušnými Pažiťami I. a II.

V kategórií mužov sa opäť darilo hasičom z DHZ Rudinka, v Lopušných Pažitiach zvíťazili už štvrtýkrát po sebe, druhé miesto obsadili DHZ Kysucké Nové Mesto, tretí skončili DHZ Lodno. Poháre víťazom odovzdal starosta obce Milan Zmeček.

Koncom roku 2004 veľa času a práce venovali na príprave Tatry 805 na STK, ktorá im slúži ako hasičské vozidlo.

V rámci okresu KNM sú jedna z troch najväčších organizácií, ale nielen to i práca, ktorú odovzdávajú  pri nácvikoch mládeže a dospelých je toho dôkazom.

Výsledky v športových súťažiach by boli lepšie, keby mali náradie a hasičskú techniku na lepšej úrovni.

Členovia DHZ vypomáhajú náradím, ktoré si aj sami  dovezú na mládežnícke súťaže Plameň a CTIF. Sú dobrými organizátormi pri Zimných halových hrách, ktorých sa zúčastňujú ako rozhodcovia, ale i mládežníci.

Hlavnými organizátormi, ktorí to „ťahajú“ sú: Peter Harcek, Jozef Kaper, Jaroslav Žabka, Dušan Pytel, Anna Ďurišová, Anna Kaperová a Anna Žabková.

DPZ obdržal v roku 1991 od ÚV DPO SR Čestné uznanie, Karol Ferianec je nositeľom medaily Za mimoriadne zásluhy od roku 1989.

K 31. 12. 2004 má DHZ 112 členov. Technika: T 805, PS – 8, PPS – 12.

Členovia výboru rok 2004:

Predseda

Jozef Kaper

Ref. mládeže

Ján Janík

Veliteľ

Peter Harcek

Strojník

Ján Harcek

Tajomník

Peter Bugáň

Pokladník

Juraj Harcek

Preventivár

Jaroslav Žabka

Org. Referent

Milan Škorvánek

Mat. tech. Ref

Štefan Harcek

Revízori

Dušan Pytel

 

 

Karol Gajdoš

Jozef Zátorský

Vyznamenanie členov:

Medaila ZPP: Karol Ferjanec, Peter Harcek, Peter Macúš, Dušan Pytel, Jozef Kaper, Jaroslav Žabka.

Medaila ZZ: Karol Ferjanec, Peter Macúš, Jozef Kaper, Peter Harcek.

Medaila ZMZ: Karol Ferjanec.

Vyňaté z HISTÓRIE HASIČSTVA OKRESU KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

autor ĽUDOVÍT HOCH a ALBERT PIŇO

vydané v roku 2005

 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.