Obec Lopušné Pažite


Novela 570/2009 zákona č. 275/2006 Z. z. o IS VS + ostatné právne normy

Novela zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy bola zverejnená v Zbierke zákonov pod číslom 570/2009. Účinnosť novely je s výnimkou dvoch ustanovení od 1. februára 2010.

Novela okrem iného upresňuje pôvodne viacerými spôsobmi vyložiteľný rozsah povinných osôb, ktoré spadajú do povinností podľa zákona, zavádza integrované obslužné miesta pre komunikáciu s verejnou správou, metainformačný systém verejnej správy a základný číselník agend a úsekov verejnej správy, podrobnejšie definuje koncepciu rozvoja IS VS, upravuje niektoré aspekty správneho konania atď.

pdf Výnos č. 478/2010 Z. z. o základnom číselníku úsekov verejnej správy a agend verejnej správy (účinnosť od 1.1.2011) 688.4 KB
pdf Zákon č. 275/2006 Z. z. o IS VS - Novela č. 570/2009 Z. z. (účinnosť 1.2.2010) 72.9 KB
pdf Zákon č. 275/2006 Z. z. o IS VS - Novela č. 678/2006 Z. z. (účinnosť 1.2.2007) 19.7 KB
pdf Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy (IS VS) 60.3 KB
 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.