Obec Lopušné Pažite


Koronavírus COVID-19 - Informačné letáky pre verejnosť v Žilinskom samosprávnom kraji

Vážení občania, v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, Vám odporúčame prečítať si nasledovné informačné letáky, ktoré spracoval odbor zdravotníctva Úradu Žilinského samosprávneho kraja:
pdf Informácia č. 1 pre verejnosť v ŽSK 759 KB
pdf Informácia č. 2 pre verejnosť v ŽSK 1.1 MB
pdf Informácia č. 3 pre verejnosť v ŽSK 1.5 MB
pdf Informácia č. 4 pre verejnosť v ŽSK 1.4 MB

Koronavírus COVID-19 - cestovné odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR

Vážení občania, v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, Vám odporúčame prečítať si nasledovné cestovné odporúčania, zverejnené Úradom verejného zdravotníctva SR:

Výsledky hlasovania vo voľbách do NR SR 2020 v obci Lopušné Pažite

pdf Okrsková zápisnica Lopušné Pažite pre voľby do NRSR 2020 204.2 KB

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálnych odpadov obce Lopušné Pažite za rok 2019

Obec Lopušné Pažite informuje občanov, že úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v našej obci za rok 2019 dosiahla 36,34 %. Podrobnejšie informácie, spôsob výpočtu a sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov v euro/tona na rok 2O20 sú uvedené v prílohe.
 
                                                                              Ing. Peter Harcek
                                                                                starosta obce

Zverejnené dňa: 28.02.2020

pdf Informácia obce Lopušné Pažite o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia KO za rok 2019 1.5 MB

Verejná vyhláška PS Vreteň - výplata náhrady za rok 2020

Poľovnícka Spoločnosť Vreteň, Sídlo: Kukučínova 2716, 024 01 Kysucké Nové Mesto v zastúpení Silvester Pastva bytom Kukučínova 2716, 024 01 Kysucké Nové Mesto zverejňuje VEREJNOU VYHLÁŠKOU "Oznámenie o výplate náhrady za postúpenie užívania spoločného poľovného revíru Poľana - Veľký Vreteň za rok 2020".

                                                                               Ing. Peter Harcek
                                                                                  starosta obce
Zverejnené dňa: 14.02.2020

Podrobnosti v prílohe:

pdf Verejná vyhláška PS Vreteň - výplata náhrady 2020 380.8 KB

Verejná vyhláška spoločnosti MVM, s.r.o., Žilina - Oznámenie o výrube a výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov v ochrannom pásme vedenia 22kV

Spoločnosť MVM, s.r.o., Veľká okružná 18, 010 01 Žilina, ako poverená osoba Stredoslovenskej energetiky - Distribúcie, a.s. - zverejňuje VEREJNOU VYHLÁŠKOU "Oznámenie o výrube a výzvu na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov v ochrannom pásme vedenia 22kV č. 111 od UV 12 - UV 14".

                                                                               Ing. Peter Harcek
                                                                                  starosta obce
Zverejnené dňa: 07.01.2020

Podrobnosti v prílohe:

pdf Oznámenie o výrube a výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov v ochrannom pásme vedenia 22kV č. 111 3.7 MB

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lopušné Pažite 30.12.2019

V súlade s § 12 ods. 1, 1. veta a § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lopušné Pažite, ktoré sa uskutoční dňa 30. decembra 2019 (pondelok) o 13:00 hodine v zasadačke obecného úradu. Program zasadnutia je v prílohe.

V Lopušných Pažitiach dňa 26.12.2019
 
                                                                                            Ing. Peter Harcek
                                                                                              starosta obce
pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2019_12_30 formát pdf_a 216.4 KB
pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2019_12_30 scan s podpisom 586.1 KB

Pozvánka na oslavu sviatku Svätého Mikuláša 08.12.2019

Obec Lopušné Pažite Vás  pozýva na oslavu sviatku Svätého Mikuláša, ktorá sa uskutoční dňa 08.12.201913:30 hod. v sále kultúrneho domu v Lopušných Pažitiach. Podrobnosti v prílohe.

                                                                                            Ing. Peter Harcek
                                                                                               starosta obce
pdf Pozvánka na oslavu sviatku Svätého Mikuláša 08.12.2019 141.8 KB

Oznámenie o uložení zásielky Jaroslav Martinček 06.12.2019

V prílohe je uverejnené Oznámenie o uložení zásielky Jaroslavovi Martinčekovi na Slovenskej pošte dňa 06.12.2019
 
                                                                                            Ing. Peter Harcek
                                                                                               starosta obce

Zverejnené dňa: 06.12.2019

pdf Oznámenie o uložení zásielky Jaroslav Martinček 06.12.2019 456.8 KB

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Beáte Droždiakovej

Ohlasovňa pobytu v Lopušných Pažitiach zrušila dňom 29. novembra 2019 trvalý pobyt na č. s. 86 Beáte Droždiakovej. Podrobnosti sú uvedené v prílohe.
 
                                                                                            Ing. Peter Harcek
                                                                                              starosta obce

Zverejnené dňa: 06.12.2019

pdf Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Beáte Droždiakovej 321 KB
 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.