Obec Lopušné Pažite


Príloha k verejnej vyhláške Obce Radoľa - situácia k projektovej dokumentácii pre obec Radoľa

pdf Príloha k verejnej vyhláške Obce Radoľa - Oznámenie o ZUK a NUP o umiestnení LS FTTH LP - DV - HV - situácia k PD pre k.u. Radoľa 2.2 MB

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Lopušné Pažite 02.10.2017

V súlade s § 12 ods. 1, 1. veta a § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lopušných Pažitiach, ktoré sa uskutoční dňa 2. októbra 2017 (pondelok) o 16:00 hodine v zasadačke obecného úradu. Program zasadnutia je v prílohe.

V Lopušných Pažitiach dňa 29.09.2017

                                                                                              Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2017_10_02 formát pdf_a 302.4 KB
pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2017_10_02 scan s podpisom 658.3 KB

Pozvánka na 5. ročník stretnutia harmonikárov a heligonkárov Lopušné Pažite 2017

Obec Lopušné Pažite pozýva všetkých priaznivcov harmoník a heligoniek

na 5. ročník stretnutia harmonikárov a heligonkárov

Dňa 17.09.2017 o 14:30 hod. v kultúrnom dome obce Lopušné Pažite

Prezentácia účastníkov o 14:00 hod. Občerstvenie zabezpečené

Tel. kontakt: 0911 697 083, 0903 923 968

pdf Pozvánka na 5. ročník stretnutia harmonikárov a heligonkárov Lopušné Pažite 2017 scan 799 KB

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce Lopušné Pažite (voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017)

Obec Lopušné Pažite, so sídlom 023 36 Lopušné Pažite 102, v zastúpení starostom obce Ing. Petrom Harcekom, zverejňuje týmto elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce:

 obeclopusnepazite@mail.t-com.sk

 S pozdravom

Ing. Peter Harcek, starosta obce

Zverejnené dňa:   21.08.2017

VYHLÁSENIE dočasného obmedzenia dodávky a zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci počas jej nedostatku

Obec Lopušné Pažite na návrh prevádzkovateľa verejného vodovodu, Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., ďalej len SEVAK, dočasne vyhlasuje  obmedzenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu jej nedostatku.
 
V prílohách uvádzame text vyhlásenia vo formáte pdf/a a scan vyhlásenia s podpisom.
 
 
                                                                             Ing. Peter Harcek

                                                                                starosta obce

 Zverejnené dňa:   31.07.2017
pdf Vyhlásemie dočasného obmedzenia dodávky pitnej vody v obci Lopušné Pažite - formát pdf_a 364.6 KB
pdf Vyhlásemie dočasného obmedzenia dodávky pitnej vody v obci Lopušné Pažite - scan s podpisom 858.2 KB

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 - Informácia pre voliča

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu  4. novembra 2017.
 
V prílohe uvádzame Informáciu pre voliča z intenetovej stránky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, v ktorej je uvedený dátum a čas konania volieb, kto má právo voliť, kto má právo byť volený a spôsob hlasovania.
 
                                                                             Ing. Peter Harcek

                                                                                starosta obce

 Zverejnené dňa:   07.07.2017
pdf Informácia pre voliča WVUC17_I1skA4 221.7 KB

RADÍME SENIOROM - prevencia krádeží a podvodov na senioroch

Vážení občania, nakoľko bol v poslednom období zo strany polície zaznamenaný opäť zvýšený nárast trestnej činnosti „krádeží a podvodov spáchaných na senioroch,“ obracia sa  Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline na širokú  verejnosť s výzvou o zvýšenie obozretnosti seniorov.
V prílohách uvádzame k tejto téme Informáciu pre obecné rozhlasy z Policajného zboru a leták z intenetovej stránky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
 
                                                                             Ing. Peter Harcek

                                                                                starosta obce

 Zverejnené dňa:   07.07.2017
pdf Radíme seniorom - Informácia pre obecné rozhlasy 115.6 KB
pdf Radíme seniorom - leták z MV SR 209.2 KB

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Lopušné Pažite 30.06.2017

V súlade s § 12 ods. 1, 1. veta a § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lopušných Pažitiach, ktoré sa uskutoční dňa 30. júna 2017 (piatok) o 17:00 hodine v zasadačke obecného úradu. Program zasadnutia je v prílohe.

V Lopušných Pažitiach dňa 27.06.2017

                                                                                              Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2017_06_30 formát pdf_a 296.3 KB
pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2017_06_30 scan s pod 490.3 KB

Záverečný účet obce Lopušné Pažite za rok 2016 na schválenie

Vážení občania,

v prílohe sa môžete oboznámiť s dokumentom "Záverečný účet obce Lopušné Pažite za rok 2016 na schválenie".

Vzhľadom na rozsiahlosť dokumentu, nie je možné uverejniť ho celý vo vitríne "ÚRADNÁ TABUĽA".

Dokument je sprístupnený:

- na vývesnej tabuli obce umiestnenej  pri vchode do obecného úradu

- v predajni potravín

Obecné zastupiteľstvo bude Záverečný účet obce Lopušné Pažite za rok 2016 schvaľovať na svojom zasadnutí dňa 30.06.2017.

                                                                             Ing. Peter Harcek

                                                                                starosta obce

Zverejnené dňa: 14.06.2017
 
Súbor na stiahnutie:
pdf Záverečný účet obce Lopušné Pažite za rok 2016 na schválenie 767.7 KB
 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.