Obec Lopušné Pažite


Verejná vyhláška Obce Radoľa - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby: FTTH Lopušné Pažite - Dolný Vadičov - Horný Vadičov

Obec Lopušné Pažite oznamuje občanom, že na Obec Lopušné Pažite bolo z Obce Radoľa doručené na zverejnenie

VEREJNOU VYHLÁŠKOU

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby:

FTTH Lopušné Pažite - Dolný Vadičov - Horný Vadičov

Rozhodnutie je zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce http://www.obeclopusnepazite.sk/

                                                                                            Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

 Zverejnené dňa:   16.11.2017
pdf Verejná vyhláška Obce Radoľa - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby FTTH_Lopušné_Pažite_Dolný_Vadičov_Horný_Vadičov - formát_pdf_a 286.8 KB
pdf Príloha k verejnej vyhláške Obce Radoľa - Rozhodnutie o umiestnení LS FTTH LP - DV - HV - situácia k PD pre k.u. Lopušné Pažite 2.4 MB

Príloha k verejnej vyhláške Obce Radoľa - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby: FTTH Lopušné Pažite - Dolný Vadičov - Horný Vadičov - situácia k PD pre obec Radoľa

pdf Príloha k verejnej vyhláške Obce Radoľa - Rozhodnutie o umiestnení LS FTTH LP - DV - HV - situácia k PD pre k.u. Radoľa 2.2 MB

Príloha k verejnej vyhláške Obce Radoľa - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby: FTTH Lopušné Pažite - Dolný Vadičov - Horný Vadičov - situácia k PD pre obec Dolný Vadičov

pdf Príloha k verejnej vyhláške Obce Radoľa - Rozhodnutie o umiestnení LS FTTH LP - DV - HV - situácia k PD pre k.u. Dolný Vadičov 2.3 MB

Príloha k verejnej vyhláške Obce Radoľa - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby: FTTH Lopušné Pažite - Dolný Vadičov - Horný Vadičov - situácia k PD pre obec Horný Vadičov

pdf Príloha k verejnej vyhláške Obce Radoľa - Rozhodnutie o umiestnení LS FTTH LP - DV - HV - situácia k PD pre k.u. Prostredný Vadičov 2.5 MB
pdf Príloha k verejnej vyhláške Obce Radoľa - Rozhodnutie o umiestnení LS FTTH LP - DV - HV - situácia k PD pre k.u. Horný Vadičov 3.7 MB

Voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja 04.11.2017 - účasť a výsledok hlasovania v obci Lopušné Pažite

Dobrý deň Vážení občania. Aj v našej obci sa dňa 04.11.2017 od 7:00 do 22:00 konalo hlasovanie vo voľbách do orgánov Žilinského samosprávneho kraja. Z 375 voličov zapísaných v zozname voličov sa na hlasovaní zúčastnilo  140 voličov, čo predstavuje 37,33 % účasť.
Pre voľbu predsedu ŽSK bolo odovzdaných 137 platných hlasovacích lístkov a pre voľbu do zastupiteľstva ŽSK za volebný obvod číslo 4 bolo odovzdaných 139 platných hlasovacích lístkov.
 
Účasť a výsledok hlasovania v našej obci a celom ŽSK (do zastupiteľstva ŽSK iba za volebný obvod číslo 4) sú podrobnejšie uvedené v prílohe.
pdf Voľby_ŽSK_2017_Lopušné_Pažite 375.4 KB

Pozvánka na divadelné predstavenie hry Jozefa Hollého KUBO

Obec Lopušné Pažite

Vás srdečne pozýva

na divadelné predstavenie hry Jozefa Hollého

KUBO

v podaní ochotníckeho divadelného súboru zo Snežnice

ktoré sa uskutoční dňa

29. októbra 2017 o 1330 hod.

v sále kultúrneho domu

v rámci oslavy

MESIACA ÚCTY K STARŠÍM

Po ukončení divadelného predstavenia je pripravené posedenie pre seniorov

pdf Pozvánka na divadelné predstavenie KUBO 734.5 KB

Oznam o otvorení Klientského centra na Okresnom úrade Kysucké Nové Mesto

Vážení občania,  dávame Vám do pozornosti, že od 6. novembra 2017 bude v budove Okresného úradu v Kysuckom Novom Meste zriadené Klientské centrum, v ktorom budú nasledovné odbory:

  • oddelenie dokladov PZ
  • katastrálny odbor
  • odbor živnostenského podnikania
  • odbor starostlivosti o životné prostredie
  • pozemkový a lesný odbor

Bližšie informácie v priloženom liste.

pdf Oznam o otvorení KAMA_podpísaný 159.7 KB

Zoznamy zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 - Žilinský samosprávny kraj

V prílohách uverejňujeme zoznamy zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 4. novembra 2017, ktorých volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja zaregistrovala pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja  a pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.
V samostatnej prílohe je uvedený Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva ŽSK 2017 - volebný obvod č. 4 - okres Kysucké Nové Mesto

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu ŽSK 2017 a Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva ŽSK 2017 - volebný obvod č. 4 - okres Kysucké Nové Mesto sú uverejnené aj na TABULI NA VYLEPOVANIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV, umiestnenej na budove Obecného úradu Lopušné Pažite.

Zoznamy nájdete zverejnené aj na webovej stránke ŽSK:

http://www.regionzilina.sk/sk/volby-do-organov-zsk/volby-do-organov-zsk-roku-2017/
 
 
                                                                                            Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

 Zverejnené dňa:   10.10.2017
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu ŽSK 2017 140.3 KB
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva ŽSK 2017 podľa volebných obvodov 236 KB
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva ŽSK 2017 - volebný obvod č. 4 - okres Kysucké Nové Mesto 281.8 KB

Verejná vyhláška Obce Radoľa - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania o umiestnení líniovej stavby: FTTH Lopušné Pažite - Dolný Vadičov - Horný Vadičov

Obec Lopušné Pažite oznamuje občanom, že na Obec Lopušné Pažite bolo z Obce Radoľa doručené na zverejnenie

VEREJNOU VYHLÁŠKOU

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania o umiestnení líniovej stavby:

FTTH Lopušné Pažite - Dolný Vadičov - Horný Vadičov

Oznámenie je zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce http://www.obeclopusnepazite.sk/

                                                                                            Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

 Zverejnené dňa:   04.10.2017
pdf Verejná vyhláška Obce Radoľa - Oznámenie o ZUK a NUP o umiestnení líniovej stavby FTTH_Lopušné_Pažite_Dolný_Vadičov_Horný_Vadičov - formát_pdf_a 448.4 KB
pdf Verejná vyhláška Obce Radoľa - Oznámenie o ZUK a NUP o umiestnení líniovej stavby FTTH_Lopušné_Pažite_Dolný_Vadičov_Horný_Vadičov - podpísaný_scan 1.9 MB
pdf Príloha k verejnej vyhláške Obce Radoľa - Oznámenie o ZUK a NUP o umiestnení LS FTTH LP - DV - HV - technická správa k PD 494.3 KB
pdf Príloha k verejnej vyhláške Obce Radoľa - Oznámenie o ZUK a NUP o umiestnení LS FTTH LP - DV - HV - situácia k PD pre k.u. Lopušné Pažite 2.4 MB

Príloha k verejnej vyhláške Obce Radoľa - situácia k projektovej dokumentácii pre obec Dolný Vadičov

pdf Príloha k verejnej vyhláške Obce Radoľa - Oznámenie o ZUK a NUP o umiestnení LS FTTH LP - DV - HV - situácia k PD pre k.u. Dolný Vadičov 2.3 MB
 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.