Obec Lopušné Pažite


Verejná vyhláška PS Vreteň - výplata náhrady za rok 2020

Poľovnícka Spoločnosť Vreteň, Sídlo: Kukučínova 2716, 024 01 Kysucké Nové Mesto v zastúpení Silvester Pastva bytom Kukučínova 2716, 024 01 Kysucké Nové Mesto zverejňuje VEREJNOU VYHLÁŠKOU "Oznámenie o výplate náhrady za postúpenie užívania spoločného poľovného revíru Poľana - Veľký Vreteň za rok 2020".

                                                                               Ing. Peter Harcek
                                                                                  starosta obce
Zverejnené dňa: 14.02.2020

Podrobnosti v prílohe:

pdf Verejná vyhláška PS Vreteň - výplata náhrady 2020 380.8 KB

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lopušné Pažite 30.12.2019

V súlade s § 12 ods. 1, 1. veta a § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lopušné Pažite, ktoré sa uskutoční dňa 30. decembra 2019 (pondelok) o 13:00 hodine v zasadačke obecného úradu. Program zasadnutia je v prílohe.

V Lopušných Pažitiach dňa 26.12.2019
 
                                                                                            Ing. Peter Harcek
                                                                                              starosta obce
pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2019_12_30 formát pdf_a 216.4 KB
pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2019_12_30 scan s podpisom 586.1 KB

Pozvánka na oslavu sviatku Svätého Mikuláša 08.12.2019

Obec Lopušné Pažite Vás  pozýva na oslavu sviatku Svätého Mikuláša, ktorá sa uskutoční dňa 08.12.201913:30 hod. v sále kultúrneho domu v Lopušných Pažitiach. Podrobnosti v prílohe.

                                                                                            Ing. Peter Harcek
                                                                                               starosta obce
pdf Pozvánka na oslavu sviatku Svätého Mikuláša 08.12.2019 141.8 KB

Oznámenie o uložení zásielky Jaroslav Martinček 06.12.2019

V prílohe je uverejnené Oznámenie o uložení zásielky Jaroslavovi Martinčekovi na Slovenskej pošte dňa 06.12.2019
 
                                                                                            Ing. Peter Harcek
                                                                                               starosta obce

Zverejnené dňa: 06.12.2019

pdf Oznámenie o uložení zásielky Jaroslav Martinček 06.12.2019 456.8 KB

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Beáte Droždiakovej

Ohlasovňa pobytu v Lopušných Pažitiach zrušila dňom 29. novembra 2019 trvalý pobyt na č. s. 86 Beáte Droždiakovej. Podrobnosti sú uvedené v prílohe.
 
                                                                                            Ing. Peter Harcek
                                                                                              starosta obce

Zverejnené dňa: 06.12.2019

pdf Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Beáte Droždiakovej 321 KB

Voľby do NR SR 2020 - Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020, ktoré sa budú konať dňa 29. februára 2020 je:

 obeclopusnepazite@mail.t-com.sk

 

                                                                                               Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

Zverejnené dňa: 28.11.2019

Voľby do NR SR 2020 - Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020, ktoré sa budú konať dňa 29. februára 2020 je:

 obeclopusnepazite@mail.t-com.sk

 

                                                                                               Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

Zverejnené dňa: 28.11.2019

Voľby do NR SR 2020 - Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou a podmienky hlasovania poštou

Emailová adresa na doručenie žiadosti o voľbu poštou pre voličov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 budú zdržiavať mimo jej územia je:

 obeclopusnepazite@mail.t-com.sk

Informácia o podmienkach hlasovania poštou voličmi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 budú zdržiavať mimo jej územia spolu so vzorom žiadosti o voľbu poštou pre voľby do NR SR 2020 sú uvedené na internetovej stránke MV SR: http://www.minv.sk/?nr20-posta2 a v prílohe tohto zverejnenia.

                                                                                                Ing. Peter Harcek

                                                                                                  starosta obce

Zverejnené dňa: 14.11.2019

pdf Informácia o podmienkach hlasovania poštou pre voľby do NR SR 2020 so žiadosťou 673.8 KB

Voľby do NR SR 2020 - vyhlásenie volieb na deň 29. február 2020 a informácia pre voliča

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 4. 11. 2019, rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 29. februára 2020. Rozhodnutie o vyhlásení volieb bolo dňa 5.11.2019 uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Text rozhodnutia a informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený sú uvedené na internetovej stránke MV SR: http://www.minv.sk/?nr20-vzory1 a v prílohe tohto zverejnenia.
                                                                                               Ing. Peter Harcek

                                                                                                  starosta obce

Zverejnené dňa: 14.11.2019

pdf Rozhodnutie predsedu NR SR č. 351_2019 Z.z. o vyhlásení volieb do NR SR 142.7 KB
pdf Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do NR SR 2020 460.2 KB

Verejná vyhláška Slovenskej lesníckej spoločnosti - Oznámenie o prerokovaní návrhu hospodárskych opatrení a odovzdanie provizórnych máp a porovnávacieho výkazu

Obec Lopušné Pažite oznamuje občanom, že na obec Lopušné Pažite bolo zo Slovenskej lesníckej spoločnosti, a.s., Kuzmányho 5, 974 01 Banská Bystrica doručené na zverejnenie

VEREJNOU VYHLÁŠKOU

Oznámenie o prerokovaní návrhu hospodárskych opatrení

a odovzdanie provizórnych máp a porovnávacieho výkazu

Oznámenie je zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce http://www.obeclopusnepazite.sk/

                                                                                            Ing. Peter Harcek

                                                                                               starosta obce

Zverejnené dňa: 07.11.2019

pdf Oznámenie SLS o prerokovaní návrhu hospodárskych opatrení - verejná vyhláška 819.7 KB
 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.