Obec Lopušné Pažite


Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lopušné Pažite 03.04.2019

V súlade s § 12 ods. 1, 1. veta a § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lopušné Pažite, ktoré sa uskutoční dňa 3. apríla 2019 (streda) o 18:00 hodine v zasadačke obecného úradu. Program zasadnutia je v prílohe.

V Lopušných Pažitiach dňa 29.03.2019

                                                                                              Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2019_04_03 formát pdf_a 210.8 KB
pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2019_04_03 scan s podpisom 381 KB

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 - Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019, ktoré sa budú konať dňa 25. mája 2019 je:

 obeclopusnepazite@mail.t-com.sk

 

                                                                                               Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

Zverejnené dňa: 28.03.2019

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 - Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019, ktoré sa budú konať dňa 25. mája 2019 je:

 obeclopusnepazite@mail.t-com.sk

 

                                                                                               Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

Zverejnené dňa: 24.03.2019

Voľby prezidenta SR 2019 - Odpis zápisnice OVK Lopušné Pažite o hlasovaní vo voľbách prezidenta SR 16.03.2019

Obec Lopušné Pažite v prílohe zverejňuje Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky v obci Lopušné Pažite dňa 16.03.2019.
pdf Odpis zápisnice OVK Lopušné Pažite o hlasovaní vo voľbách prezidenta SR 16.03.2019 464.7 KB

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálnych odpadov obce Lopušné Pažite za rok 2018

Obec Lopušné Pažite informuje občanov, že úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v našej obci za rok 2018 dosiahla 28,66 %. Podrobnejšie informácie, spôsob výpočtu a sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov v euro/tona na rok 2O19 sú uvedené v prílohe.
 
                                                                                            Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

Zverejnené dňa: 28.02.2019

pdf Informácia obce Lopušné Pažite o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia KO za rok 2018.pdf 349.6 KB

Voľby prezidenta SR 2019 - Zverejnenie zoznamu kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky pre prvé kolo volieb 16.03.2019

Obec Lopušné Pažite v prílohe zverejňuje zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky pre prvé kolo volieb, ktoré sa bude konať dňa 16.03.2019.

                                                                                             Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

Zverejnené dňa: 22.02.2019

pdf Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky 16.03.2019 44.3 KB

Voľby prezidenta SR 2019 - Oznam o čase a mieste konania volieb pre občanov bez súpisného čísla

Obec Lopušné Pažite oznamuje občanom bez súpisného čísla, že Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa v našej obci budú konať v dňoch 16.03.2019 (prvé kolo) a 30.03.2019 (druhé kolo). Obe kolá sa budú konať v čase od 7:00 do 22:00 hod. v zasadačke budovy Obecného úradu v Lopušných Pažitiach, Lopušné Pažite 102. Celé oznámenie vrátane poučenia je uvedené v prílohe tohto oznamu.

                                                                                             Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

Zverejnené dňa: 18.02.2019

pdf VPSR2019 - Oznámenie o čase a mieste konania volieb pre občanov bez súpisného čísla 362.9 KB

Voľby prezidenta SR 2019 - Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v dňoch 16. a 30. marca 2019 je:

 obeclopusnepazite@mail.t-com.sk

 

                                                                                               Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

Zverejnené dňa: 11.02.2019

Odvolanie mimoriadnej situácie Okresným úradom Kysucké Nové Mesto 18.01.2019 15:00 - snehová kalamita

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto podľa § 14 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
o d v o l á v a
dňa 18. januára 2019 o 15:00 hod. "mimoriadnu situáciu" vo svojom územnom obvode
 
Podrobnosti v prílohe
pdf Odvolanie_MS_18_01_2019_15_00_h_OU_KNM 188.8 KB

Vyhlásenie mimoriadnej situácie Okresným úradom Kysucké Nové Mesto 15.01.2019 17:00 - snehová kalamita

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto podľa § 14 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e
dňa 15. januára 2019 o 17:00 hod. "mimoriadnu situáciu" vo svojom územnom obvode
 
Podrobnosti v prílohe
pdf Vyhlasenie_MS_15_01_2019_17_00_h_OU_KNM 194.6 KB
 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.