Obec Lopušné Pažite


Usmernenie z OR HaZZ Čadca - Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi 2018

V prílohe sú uvedené Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie  ochrany lesov pred požiarmi 2018 a rozhlasová relácia pre obecné rozhlasy
pdf OR HaZZ Čadca - ochrana lesov pred požiarmi 2018 390.3 KB

Verejná vyhláška obce Radoľa - Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania stavebníkov Ján Vašina a Renáta Vašinová

Obec Lopušné Pažite oznamuje občanom, že na obec Lopušné Pažite bolo z obce Radoľa doručené na zverejnenie

VEREJNOU VYHLÁŠKOU

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

stavebníkov Ján Vašina a Renáta Vašinová

Rozhodnutie je zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce http://www.obeclopusnepazite.sk/

                                                                                            Ing. Peter Harcek

                                                                                               starosta obce

 Zverejnené dňa:   09.04.2018

pdf Verejná vyhláška Oznámenie o začatí spojeného ÚaS konania Vašinovci formát pdf_a 290.3 KB
pdf Verejná vyhláška Oznámenie o začatí spojeného ÚaS konania Vašinovci - sken 1.4 MB
pdf Príloha k Ver_vyhl Oznámenie o začatí spojeného ÚaS konania Vašinovci - sken 720.2 KB

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Lopušné Pažite 28.03.2018

V súlade s § 12 ods. 1, 1. veta a § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lopušných Pažitiach, ktoré sa uskutoční dňa 28. marca 2018 (streda) o 14:00 hodine v zasadačke obecného úradu. Program zasadnutia je v prílohe.

V Lopušných Pažitiach dňa 24.03.2018

                                                                                              Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2018_03_28 formát pdf_a 222.3 KB
pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2018_03_28 scan s podpisom 704.7 KB

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Lopušné Pažite 02.01.2018

V súlade s § 12 ods. 1, 1. veta a § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lopušných Pažitiach, ktoré sa uskutoční dňa 2. januára 2018 (utorok) o 13:00 hodine v zasadačke obecného úradu. Program zasadnutia je v prílohe.

V Lopušných Pažitiach dňa 29.12.2017

                                                                                              Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2018_01_02 formát pdf_a 302.7 KB
pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2018_01_02 scan s pod 590.3 KB

Verejná vyhláška Obce Radoľa - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby: FTTH Lopušné Pažite - Dolný Vadičov - Horný Vadičov

Obec Lopušné Pažite oznamuje občanom, že na Obec Lopušné Pažite bolo z Obce Radoľa doručené na zverejnenie

VEREJNOU VYHLÁŠKOU

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby:

FTTH Lopušné Pažite - Dolný Vadičov - Horný Vadičov

Rozhodnutie je zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce http://www.obeclopusnepazite.sk/

                                                                                            Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

 Zverejnené dňa:   16.11.2017
pdf Verejná vyhláška Obce Radoľa - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby FTTH_Lopušné_Pažite_Dolný_Vadičov_Horný_Vadičov - formát_pdf_a 286.8 KB
pdf Príloha k verejnej vyhláške Obce Radoľa - Rozhodnutie o umiestnení LS FTTH LP - DV - HV - situácia k PD pre k.u. Lopušné Pažite 2.4 MB

Príloha k verejnej vyhláške Obce Radoľa - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby: FTTH Lopušné Pažite - Dolný Vadičov - Horný Vadičov - situácia k PD pre obec Radoľa

pdf Príloha k verejnej vyhláške Obce Radoľa - Rozhodnutie o umiestnení LS FTTH LP - DV - HV - situácia k PD pre k.u. Radoľa 2.2 MB

Príloha k verejnej vyhláške Obce Radoľa - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby: FTTH Lopušné Pažite - Dolný Vadičov - Horný Vadičov - situácia k PD pre obec Dolný Vadičov

pdf Príloha k verejnej vyhláške Obce Radoľa - Rozhodnutie o umiestnení LS FTTH LP - DV - HV - situácia k PD pre k.u. Dolný Vadičov 2.3 MB

Príloha k verejnej vyhláške Obce Radoľa - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby: FTTH Lopušné Pažite - Dolný Vadičov - Horný Vadičov - situácia k PD pre obec Horný Vadičov

pdf Príloha k verejnej vyhláške Obce Radoľa - Rozhodnutie o umiestnení LS FTTH LP - DV - HV - situácia k PD pre k.u. Prostredný Vadičov 2.5 MB
pdf Príloha k verejnej vyhláške Obce Radoľa - Rozhodnutie o umiestnení LS FTTH LP - DV - HV - situácia k PD pre k.u. Horný Vadičov 3.7 MB

Voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja 04.11.2017 - účasť a výsledok hlasovania v obci Lopušné Pažite

Dobrý deň Vážení občania. Aj v našej obci sa dňa 04.11.2017 od 7:00 do 22:00 konalo hlasovanie vo voľbách do orgánov Žilinského samosprávneho kraja. Z 375 voličov zapísaných v zozname voličov sa na hlasovaní zúčastnilo  140 voličov, čo predstavuje 37,33 % účasť.
Pre voľbu predsedu ŽSK bolo odovzdaných 137 platných hlasovacích lístkov a pre voľbu do zastupiteľstva ŽSK za volebný obvod číslo 4 bolo odovzdaných 139 platných hlasovacích lístkov.
 
Účasť a výsledok hlasovania v našej obci a celom ŽSK (do zastupiteľstva ŽSK iba za volebný obvod číslo 4) sú podrobnejšie uvedené v prílohe.
pdf Voľby_ŽSK_2017_Lopušné_Pažite 375.4 KB

Pozvánka na divadelné predstavenie hry Jozefa Hollého KUBO

Obec Lopušné Pažite

Vás srdečne pozýva

na divadelné predstavenie hry Jozefa Hollého

KUBO

v podaní ochotníckeho divadelného súboru zo Snežnice

ktoré sa uskutoční dňa

29. októbra 2017 o 1330 hod.

v sále kultúrneho domu

v rámci oslavy

MESIACA ÚCTY K STARŠÍM

Po ukončení divadelného predstavenia je pripravené posedenie pre seniorov

pdf Pozvánka na divadelné predstavenie KUBO 734.5 KB
 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.