Obec Lopušné Pažite


Voľby do NR SR 2020 - Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020, ktoré sa budú konať dňa 29. februára 2020 je:

 obeclopusnepazite@mail.t-com.sk

 

                                                                                               Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

Zverejnené dňa: 28.11.2019

Voľby do NR SR 2020 - Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020, ktoré sa budú konať dňa 29. februára 2020 je:

 obeclopusnepazite@mail.t-com.sk

 

                                                                                               Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

Zverejnené dňa: 28.11.2019

Voľby do NR SR 2020 - Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou a podmienky hlasovania poštou

Emailová adresa na doručenie žiadosti o voľbu poštou pre voličov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 budú zdržiavať mimo jej územia je:

 obeclopusnepazite@mail.t-com.sk

Informácia o podmienkach hlasovania poštou voličmi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 budú zdržiavať mimo jej územia spolu so vzorom žiadosti o voľbu poštou pre voľby do NR SR 2020 sú uvedené na internetovej stránke MV SR: http://www.minv.sk/?nr20-posta2 a v prílohe tohto zverejnenia.

                                                                                                Ing. Peter Harcek

                                                                                                  starosta obce

Zverejnené dňa: 14.11.2019

pdf Informácia o podmienkach hlasovania poštou pre voľby do NR SR 2020 so žiadosťou 673.8 KB

Voľby do NR SR 2020 - vyhlásenie volieb na deň 29. február 2020 a informácia pre voliča

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 4. 11. 2019, rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 29. februára 2020. Rozhodnutie o vyhlásení volieb bolo dňa 5.11.2019 uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Text rozhodnutia a informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený sú uvedené na internetovej stránke MV SR: http://www.minv.sk/?nr20-vzory1 a v prílohe tohto zverejnenia.
                                                                                               Ing. Peter Harcek

                                                                                                  starosta obce

Zverejnené dňa: 14.11.2019

pdf Rozhodnutie predsedu NR SR č. 351_2019 Z.z. o vyhlásení volieb do NR SR 142.7 KB
pdf Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do NR SR 2020 460.2 KB

Verejná vyhláška Slovenskej lesníckej spoločnosti - Oznámenie o prerokovaní návrhu hospodárskych opatrení a odovzdanie provizórnych máp a porovnávacieho výkazu

Obec Lopušné Pažite oznamuje občanom, že na obec Lopušné Pažite bolo zo Slovenskej lesníckej spoločnosti, a.s., Kuzmányho 5, 974 01 Banská Bystrica doručené na zverejnenie

VEREJNOU VYHLÁŠKOU

Oznámenie o prerokovaní návrhu hospodárskych opatrení

a odovzdanie provizórnych máp a porovnávacieho výkazu

Oznámenie je zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce http://www.obeclopusnepazite.sk/

                                                                                            Ing. Peter Harcek

                                                                                               starosta obce

Zverejnené dňa: 07.11.2019

pdf Oznámenie SLS o prerokovaní návrhu hospodárskych opatrení - verejná vyhláška 819.7 KB

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lopušné Pažite 04.10.2019

V súlade s § 12 ods. 1, 1. veta a § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lopušné Pažite, ktoré sa uskutoční dňa 4. októbra 2019 (piatok) o 18:00 hodine v zasadačke obecného úradu. Program zasadnutia je v prílohe.

V Lopušných Pažitiach dňa 30.09.2019

                                                                                              Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2019_10_04 formát pdf_a 211.8 KB
pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2019_10_04 scan s podpisom 422.8 KB

Informácia o voľnom pracovnom mieste – referent spoločného stavebného úradu

Obec Rudina, spoločný obecný úrad, pracovisko Kysucké Nové Mesto v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2OO3 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:
Odborný referent - stavebný úrad
Podrobnosti v prílohe:
pdf Výberové konanie spoločný stavebný úrad 2 168.7 KB

Pozvánka na 7. ročník stretnutia harmonikárov a heligonkárov Lopušné Pažite 2019

Obec Lopušné Pažite pozýva všetkých priaznivcov harmoník a heligoniek

na 7. ročník stretnutia harmonikárov a heligonkárov

Dňa 22.09.2019 o 14:30 hod. v kultúrnom dome obce Lopušné Pažite

Prezentácia účastníkov o 14:00 hod. Občerstvenie zabezpečené

Tel. kontakt: 0911 697 083, 0903 787 057

pdf Pozvánka na 7. ročník stretnutia harmonikárov a heligonkárov Lopušné Pažite 2019 scan 1.3 MB

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lopušné Pažite 30.06.2019

V súlade s § 12 ods. 1, 1. veta a § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lopušné Pažite, ktoré sa uskutoční dňa 30. júna 2019 (nedeľa) o 19:00 hodine v zasadačke obecného úradu. Program zasadnutia je v prílohe.
 
                                                                               Ing. Peter Harcek
                                                                                  starosta obce
Zverejnené dňa: 26.06.2019
Súbory na stiahnutie:
pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2019_06_30 formát pdf_a 215.1 KB
pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2019_06_30 scan s podpisom 466.9 KB

Centrum voľného času Horný Vadičov organizuje Denný letný tábor 2019 - oznam

Centrum voľného času Horný Vadičov organizuje Denný letný tábor 2019 "POTULKY SLOVENSKOM" v termíne od 08.07.2019 do 12.07.2019. Podrobnosti v prílohe oznamu.
pdf CVČ Horný Vadičov Denný letný tábor 2019 445.7 KB
 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.