Obec Lopušné Pažite


Odvolanie mimoriadnej situácie Okresným úradom Kysucké Nové Mesto 18.01.2019 15:00 - snehová kalamita

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto podľa § 14 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
o d v o l á v a
dňa 18. januára 2019 o 15:00 hod. "mimoriadnu situáciu" vo svojom územnom obvode
 
Podrobnosti v prílohe
pdf Odvolanie_MS_18_01_2019_15_00_h_OU_KNM 188.8 KB

Vyhlásenie mimoriadnej situácie Okresným úradom Kysucké Nové Mesto 15.01.2019 17:00 - snehová kalamita

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto podľa § 14 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e
dňa 15. januára 2019 o 17:00 hod. "mimoriadnu situáciu" vo svojom územnom obvode
 
Podrobnosti v prílohe
pdf Vyhlasenie_MS_15_01_2019_17_00_h_OU_KNM 194.6 KB

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lopušné Pažite 27.12.2018

V súlade s § 12 ods. 1, 1. veta a § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lopušné Pažite, ktoré sa uskutoční dňa 27. decembra 2018 (štvrtok) o 17:00 hodine v zasadačke obecného úradu. Program zasadnutia je v prílohe.

V Lopušných Pažitiach dňa 23.12.2018

                                                                                              Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2018_12_27 formát pdf_a 219.3 KB
pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2018_12_27 scan s podpisom 451.1 KB

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lopušné Pažite 10.12.2018

V súlade s § 12 ods. 1, 3. veta a § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lopušné Pažite, ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2018 (pondelok) o 17:00 hodine v zasadačke obecného úradu. Program zasadnutia je v prílohe.

V Lopušných Pažitiach dňa 06.12.2018

                                                                                              Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

pdf Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2018_12_10 formát pdf_a 169.1 KB
pdf Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2018_12_10 scan s podpisom 563.9 KB

Usmernenie a žiadosť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Čadca

V prílohách je uvedené usmernenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Čadca o povinnosti ohlasovania domácej zabíjačky na súkromnú domácu spotrebu a žiadosť o súčinnosť obce pri informovaní občanov o povinnosti registrácie chovu ošípaných už od 1 ks chovaného aj na vlastnú spotrebu.
pdf Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu - usmernenie 435.7 KB
pdf Žiadosť o súčinnosť pri registrácii chovu ošípaných aj na vlastnú spotrebu 54.1 KB

Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 - Výsledky volieb do OSO 2018 v obci Lopušné Pažite

pdf Výsledky volieb do OSO 2018 v obci Lopušné Pažite 2.3 MB

Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 - Oznam o čase a mieste konania volieb pre občanov bez súpisného čísla

Obec Lopušné Pažite oznamuje občanom bez súpisného čísla, že Voľby do orgánov samosprávy obcí sa v našej obci budú konať dňa 10.11.2018 v čase od 7:00 do 22:00 hod. v zasadačke budovy Obecného úradu v Lopušných Pažitiach, Lopušné Pažite 102. Celé oznámenie vrátane poučenia je uvedené v prílohe tohto oznamu.

                                                                                             Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

Zverejnené dňa: 16.10.2018

pdf Oznámenie o čase a mieste konania volieb pre občanov bez súpisného čísla 468.4 KB

Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Lopušných Pažitiach

Obec Lopušné Pažite v prílohe uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva.

                                                                                             Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

Zverejnené dňa: 16.10.2018

pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov OcZ Lopušné Pažite formát pdf_a 147.4 KB
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov OcZ Lopušné Pažite scan 416.9 KB

Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Lopušné Pažite

Obec Lopušné Pažite v prílohe uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce.

                                                                                             Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

Zverejnené dňa: 16.10.2018

pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce Lopušné Pažite formát pdf_a 141.7 KB
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce Lopušné Pažite scan 308 KB

Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 - Poskytnutie informácii dotknutým osobám k zabezpečeniu priebehu volieb podľa zákona č. 180/2014 Z. z.

pdf 16-GDPR - Splnenie informačnej povinnosti - VOĽBY - Obec Lopušné Pažite 352 KB
 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.