Obec Lopušné Pažite

Miestne poplatky

Komunálny odpad  v obci Lopušné Pažite vyváža firma T+T, a.s.  Žilina. Poplatok za vývoz komunálneho odpadu
v obci Lopušné Pažite je:
                                     0,0272 € za osobu a kalendárny deň v Lopušných Pažitiach 

Platobný výmer za vývoz komunálneho odpadu sa občanom obce Lopušné Pažite zasiela domov, podľa miesta
trvalého bydliska. Tento je možné uhradiť:
                                           - v pokladni OcÚ
                                           - poštovou poukážkou
                                           - na účet 

 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.