Obec Lopušné Pažite

Výzva obce Lopušné Pažite na predkladanie cenových ponúk na zákazku: Obstaranie nového osobného motorového vozidla pre obec Lopušné Pažite

pdf Vyzva_Lopusne_Pazite_automobil 34.4 KB

Výzva obce Lopušné Pažite na predkladanie cenových ponúk na zákazku: Vypracovanie geometrických plánov pre majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov v obci Lopušné Pažite

V opravenom súbore je opravené:
1. V položke č. 3 je opravená plocha z 51 m2 na 50 m2
2. V položke č. 18 je upresnené, že sa jedná o pozemok v katastrálnom území Radoľa
pdf Vyzva_Lopusne_Pazite_geometricke_plany 34.8 KB
pdf Vyzva_Lopusne_Pazite_geometricke_plany_opravena 34.9 KB

Výzva obce Lopušné Pažite na predkladanie cenových ponúk na zákazku: Osadenie žľabu pri obecnom úrade a oprava asfaltových povrchov miestnych komunikácii

pdf Vyzva_Lopusne_Pazite_osadenie_zlabu_pri_OcU_a_oprava_asfaltu_miestnych_komunikacii 33.4 KB
xls Výkaz výmer k zákazke Osadenie žľabu pri obecnom úrade a oprava asfaltových povrchov miestnych komunikácii v obci Lopušné Pažite 32.5 KB

Výzva obce Lopušné Pažite na predkladanie cenových ponúk na zákazku: Rekonštrukcia cesty okolo cintorína Lopušná v obci Lopušné Pažite

pdf Vyzva_obce_Lopusne_Pazite_Rekonstrukcia_cesty_okolo_cintorina_Lopusna 33.9 KB
 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.